НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Спортен мениджмънт

Разписание на часовете - Спортен мениджмънт   Такса за дистанционно обучение  

“СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”


ръководител на програма - проф. Бисер ЦоловОбласт на висшето образование: Здравеопазване и спорт
Професионално направление: Спорт
Специалност: Спортен мениджмънт
Форма на обучение: Редовна, задочна
Продължителност на обучението: Два семестъра
Р-Л НА ПРОГРАМАТА – доц. Бисер Цолов

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

  • проф. Бисер Цолов, ръководител на програмата
  • доц. Нина Атанасова, доктор
  • доц. Иван Сандански, доктор
  • доц. Елеонора Милева, доктор
  • гл.ас. Иван Славчев, доктор - координатор (islavchev@nsa.bg)

 

Квалификационен стандарт

ОБЛАСТ И ОБХВАТ НА ЗНАНИЯТА:

Да владеят професионално техническите и методологическите аспекти на макромениджмънта в спорта;
Да имат мащабни знания относно целевото, проектното и стратегическото управление на
спортно-икономическите и медийни програми и комплекси;
Да владеят научната област на маркетинговите системи, стратегии и изисквания в спорта;
Да владеят бизнес английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ:

В държавни и международни асоциации за спорт и фитнес;
В администрацията на национални спортни структури;
В държавни структури, свързани със спорта;
В посреднически и импресарски фирми за спортно предприемачество;
В предприятия за производство и търговия със спортни артикули;
При координацията и управлението на международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Обучението в ОКС ”Магистър” е елитно, включва нова материя със значително свободно избираем дял и е интензивно. Базира се на масирана самостоятелна работа и е подчертано индивидуализирано. Не разчита на лекционно семинарната форма на обучение, нито на фиксирани изпитни сесии. Постиженията се индикират чрез мобилен самоконтрол. Крайният резултат е пряка функция от активността на специализантите и класата на преподавателския екип.

ФИЛОСОФИЯ: НИЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ, НО ВИНАГИ МОЖЕ ОЩЕ.
Кариера се прави с: ЖЕЛАНИЕ, ПОСТОЯНСТВО, ТЪРПЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.
НИЕ ЩЕ ВИ ОСИГУРИМ: НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ, ЗА ВСЕКИ ШАНС В НЕОБЯТНАТА ТЕРИТОРИЯ НА СПОРТНИЯ БИЗНЕС.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share