НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5091953 Картинка 8285257 Картинка 1543043 Картинка 12315217 Картинка 9596394 Картинка 1813402 Картинка 4525935 Картинка 483702 Картинка 3503280 Картинка 8386440InBody120


Апарат InBody120 за анализ на телесният състав по метода на биоелектричния импедансInbody 120 апарат за анализ на телесният състав, е разработен от Корейска компания създадена през 1996г. Апаратът притежава редица предимства пред другите средства за определяне на телесния състав. Някои от тях са:

 • Процедурата по измерване отнема минимум време (около 2 минути на изследвано лице), като същевременно получените резултати са определяни от литературните източници като достоверни и подходящи за публикуване в научни издания.
 • Апаратът Inbody 120 е подходящ и за теренни изследвания при температура на околната среда от 10 – 40°C, атмосферно налягане 70 – 106 kPa и наличие на електрически адаптор с мощност 100 – 240 V.
 • Анализът на телесния състав се определя от осем контактни зони по две за всяка ръка и крак.

Определят се антропометрични, морфологични белези и показатели за затлъстяването, които имат пряко отношение към здравословното и физическо състояние на човека.

 • Индекс на телесна маса, кг/см2 (BMI), служи за оценка на затлъстяването.
 • Индивидуално телесно тегло.
 •  Мастна тъкан (BFM), определя тоталната мастна тъкан в тялото.
 • Процент мастна тъкан % (PBF), процента мазнини в тялото спрямо телесното тегло.
 • Съотношение талия-бедра (Waist-to-Hip Ratio, WHR), което тясно корелира с абдоминалното затлъстяване.
 • Оценка на растежа (Growth Score), този показател е производен и спомага за установяването на етапа на растеж на подрастващите деца. Включва в себе си показатели на телесния състав, индекс на затлъстяването, ръст и тегло.
 • Количство на протеини (кг) за изграждане на мускулите и минерали (кг) за укрепване на костите. Тези показатели са свързани с хранителния режим и имат важни структурни и физиологични функции.
 • Активна телесна маса (FFM) и скелетна муслулна маса (SMM). Скелетната мускулна маса е основен компонент на активната телесна маса.
 • Общ обем вода в тялото L (TBW).
 • Основна метаболитна обмяна (BMR), определена чрез регресионно уравнение, базирано на активната телесна маса (FFM).
 • Сегментен анализ на разпределението на мускулната маса. Дава представа за балансираното развитие на между лява и дясна ръка, ляв и десен крак.
 
 
Facebook Twitter Share