НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3039449 Картинка 2459456 Картинка 2246286 Картинка 9842150 Картинка 9714100 Картинка 219270 Картинка 702876 Картинка 3940426 Картинка 10534893 Картинка 6618561
CATAPULT SPORT


Catapult Sport е система за обработка и анализ на данни, получени посредством инерциален датчик за измерване на скоростните качества на атлета, неговото местоположение и движение по време действията му.


Системата разполага със следните функции:

  1. Запис и анализ на ускоренията на атлета в три равнини благодарение на 100НZ акселерометър.
  2. Запис и анализ на движението на атлета в трите равнини чрез магнитометър.
  3. Запис и анализ на скоростта и местоположението на атлета посредством GPS и GLONASS антена за по-точни и коректни данни.
  4. Алгоритъм за измерване на микродвиженията на атлета (Inertial Movement Analysis).
  5. Вграден алгоритъм за анализ при различни спортове.
  6. Изчисление на изразходвана енергия и вложена сила при извършване на скоростно бегови упражнения.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share