НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3403772 Картинка 2870641 Картинка 5939352 Картинка 3268705 Картинка 6629401 Картинка 4526939 Картинка 11371324 Картинка 2083381 Картинка 8611903 Картинка 8261503BTS FREEEMG 300

 


Апаратурата разполага със следните функции:

 

  1. Определяме на междумускулна координация.
  2. Честотен анална из сигналите
  3. Наблюдение и анализ на умората в мускулите
  4. Определяне на времеви характеристики - нормализация, усредняване, определяне ма цикли, етапи и др.
  5. Определяне на величини като максимален, среден и минимален мускулен капацитет, стойност на мускулното напрежение и др.
  6. 8 датчика за измерване на мускулната активност, тежащи 13 грама всеки.
  7. Датчиците имат безжична комуникация със записващите устройства
  8. Мобилността на системата позволява както директна връзка с компютър за лаборатории условия, така и мобилна система, чрез която състезателят може да изпълнява дейността без значение на какво разстояние се намира от компютъра.
  9. Компактността на пробите за измерваме позволява да се изследват два мускула в непосредствена близост един до друг. без да се влияят един от друг. Това става благодарение на използваната технология за измерване на мускулните контракции.
  10. Хардуерът и софтуерът позволяват и други работещи уреди в непосредствена близост, без това да оказва влияние върху работата или трансфера на данни.

 

 
 
Facebook Twitter Share