НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6832658 Картинка 10940777 Картинка 4346077 Картинка 7561030 Картинка 1599505 Картинка 12125118 Картинка 3142739 Картинка 3013076 Картинка 8349048 Картинка 765549
NORAXON MYO VIDEO


Noraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на изследването лице. Дава възможност за проследяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването. 
 
 
Facebook Twitter Share