НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6043760 Картинка 12007193 Картинка 2416201 Картинка 1625827 Картинка 8276314 Картинка 5134884 Картинка 9651767 Картинка 256368 Картинка 6998140 Картинка 6679842BTS-Bioengineering


 

Център за научна и приложна дейност в спорта към Национална спортна академия "Васил Левски" разполага с апаратура за изследване на скоростно-силовите възможности на долните крайници на атлети. Продуктът е на фирмата BTS Bioengineering. Разполага с инерциален датчик и софтуер за анализ и обработка на данните.


Системата разполага със следните функции:

  1. Изследване на скокова ефективност, походка или изпълнение на свободен тест на лица със спортна или медицинска насоченост.
  2. Анализиране на множество параметри за определяне на ефективността и техниката при изпълнение на рззличии видове скокове.
  3. Детайлен анализ на походката.
  4. Възможност за изпълнение на свободен тест. които може да се анализира спрямо индивидуалните специфични изисквания на изследването.
  5. При изпълнение на повече видове скокове, софтуерът изчислява различни индекси (еластичност. Боско индекс, издръжливост и други).
 
 
Facebook Twitter Share