НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1725089 Картинка 7630957 Картинка 1977968 Картинка 1176354 Картинка 6835465 Картинка 5015147 Картинка 955951 Картинка 10856892 Картинка 12099262 Картинка 3769253Лактат анализатори


 

Lactate ProTM 2 BLOOD LACTATE TEST METER модел LT- 1730Апарат за измерване на лактат в капилярна кръв, продукт на фирмата ARKRAY Inc., Япония.

  • Измерва концентрацията на лактат в капилярна кръв
  • Много малък обем на всяка проба 0.3 μL
  • Време за отчитане 15 sec
  • Обхват на измерване от О.5 до 25.0 mmol/L
  • Работи с тест ленти Lactate ProTM 2 Test Strip

 

Капилярна кръв (0.3μL) се взема от ушната висулка, което позволява сравняване с други резултати в наличната литература. Убождането се извършва безболезнено и безопасно със стерилни обезопасени ланцети Acti-Lance Универсал

Кръвният лактат се определя при:

  1. Провеждане на максимален спироергометричен тест на третбан по време на възстановяването за определяне максималния лактат или пиков лактат - най-високата стойност след прекратяване на стъпаловидното натоварване
  2. Провеждане на максимален спироергометричен тест на велоергометър
  • по време на натоварването в края на всяко стъпало за построяване на лактатна крива и определяне на лактатния анаеробенпраг
  • по време на възстановяването за определяне максималния лактат или пиков лактат - най-високата стойност след прекратяване на стъпаловидното

Определяне концентрацията на кръвния лактат дава допълнителна информация за анаеробния режим на работа при оценка функционалната годност на спортистите т.е. участието на Лактатната система за енергосигуряване (анаеробната гликолиза) в осигуряването на енергия за натоварването.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share