НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4193997 Картинка 7530196 Картинка 10952956 Картинка 3016907 Картинка 3516802 Картинка 158823 Картинка 4097347 Картинка 11263530 Картинка 3455593 Картинка 3419276
Биокинетични анализи

  • Видеозаснимане и анализи на движещи се обекти

  • Изследване на скокова ефективност

  • Изследване на скоростно-силови качества

  • Повърхностна миография

  • Акселерография
 
 
Facebook Twitter Share