НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1228678 Картинка 12269262 Картинка 12311264 Картинка 12010964 Картинка 9379477 Картинка 2420637 Картинка 6995041 Картинка 2803320 Картинка 9542562 Картинка 1352186Функционална диагностика


Тестове за изследване на анеробния капацитет

  • тест „Wingate“ - Тестът се провежда след предварително 5 минутно разгряване, изпълнява се на механичен велоергометър и се състои в педалиране с максимална честота в продължение на 30 секунди срещу съпротивление, съобразено с телесната маса на изследваното лице.

Тестове за изследване на аеробния капацитет

  • максимални тестове (стъпаловидно натоварване до отказ) - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно- съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.
  • субмаксимални тестове - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно-съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.


META MAX ® 3B
Телеметрична система за газов анализ. Подходящ за употреба в теренни и лабораторни условия. Регистрация и запис на основни параметри на газовата обмяна breath-by-breath и сърдечната дейност VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• лека, мобилна система (580 g)
• телеметричен диапазон от над 1000 м, посредством двупосочна телеметрия с Bluetooth технология
• работа на батериите до 6 часа
• управление чрез Smart Control, лаптоп или самостоятелно
• 6-часов живот на батерията
• приложим за всички атмосферни условия (надморска височина, температура от -10С0 до +40С0
• GPS модул, който позволява регистрация на промените в скоростта и надморска височина
• 3-канален електрокардиографски мониторинг
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека


Oxycon Pro System
Отворена система за газов анализ. Подходящ за употреба в лабораторни условия. Регистрация и запис на основни сърдечни и белодробни параметри breath-by-breath, като VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• Използва се при изпълнение на кардио-пулмонални тестове с натоварване до отказ (CPET) за определяне на максималната кислородна консумация (VO2max, HRmax, анаеробен праг).
• Измерване на вентилацията чрез прецизен двупосочен цифров датчик за вдишване и издишване (TripleV).
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека, електрокардиограф


ЕКГ апарат Schiller Cardiovit AT-102
• 12 канален електрокардиограф с LCD монитор
• Режим на работа: ръчен, автоматичен
• Захранване: мрежово и акумулаторно

 
 
Facebook Twitter Share