НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9456096 Картинка 11720568 Картинка 6037239 Картинка 11511907 Картинка 6656113 Картинка 12319757 Картинка 9835563 Картинка 2716147 Картинка 10734115 Картинка 88982
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ВЪПРОСНИЦИ

Във файловете по-долу са поместени въпросите за изпит по гимнастика - 2 курс мъже и жени и за 3 курс МП Гимнастика

Документи за изтегляне
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - мъже
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - жени
pdf file
Примерни въпроси за Методика на преподаването III курс