НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7397008 Картинка 3344102 Картинка 263569 Картинка 1768062 Картинка 2998222 Картинка 11672602 Картинка 5145855 Картинка 7127818 Картинка 12011378 Картинка 2179729

доц. Нели Танкушева, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 353
E-mail: doc.nelitankusheva@abv.bg

Дата и място на раждане: 22.05.1959 г. в гр. Бургас

Образование и кариера

1978 г. - завършва средно образование в ТМТ “Г.Димитров” – Бургас

1978 – 1980 г. - работи в НХК Бургас
1980 – 1984 г. - студентка във ВИФ “ Г. Димитров” и се дипломира като „Учител по физическо възпитание“ и втора специалност „Треньор по спортна гимнастика“. През 1983 г. е наградена със златен медал за отличен успех.

1984 – 1987 г. - работи като учител по физкултура и игри в 32 –ро базово училище в София.

1988 г. – печели конкурс за асистент към катедрата по гимнастика при ВИФ “ Г. Димитров”.
1989 г. - ст. асистент

1991 г. - главен асистент
От 1992 г. до днес е съдия “ Международна категория” ( Бреве) по спортна гимнастика .

1996 г. - избрана за Председател на Съдийската колегия към БФ Гимнастика.

От 1998 г. до днес е член на УС на СК „А-ГИМ“ – НСА „В. Левски.

От 2000 г. до днес е член на Технически комитет – жени към БФГ.

2012 г. защитава дисертация на тема: „Оптимизиране техниката на изпълнение и усъвършенстване методиката на обучение на прескок – жени“ с научен ръководител проф. Бонка Димитрова, доктор

2016 - доцент

Ползва писмено и говоримо руски и английски език.


Педагогическа дейност

От 1993 г. е лектор на съдийски курсове по сп. гимнастика  в България, в  Югославия (1994 г.)  и на треньорски семинари в Македония (1999 и 2003 г.).

Научен ръководител на курсови и дипломни работи на български и чуждестранни студенти.


Спортна дейност

С гимнастика се занимава от 1966 г. и до 1978 г. е активна състезателка в ДФС „Черноморец” – Бургас. 
През 1977 г. е републиканска шампионка на греда в разред КМС.

Трикратна републиканска студентска шампионка по спортна гимнастика ( 1981 – 1983 г.), като състезателка на ВИФ “Г. Димитров”.


Треньорска дейност

От 1998 г. работи като треньор по сп. гимнастика към клуб „Гимнастика“ ЦСКА .
От 2002 г. е треньор към Националния отбор - жени, (като представител на ЦСКА и „А-ГИМ“ – НСА „В.Левски” ), а по-късно и за девойки - ЦСКА. 

От 2009 до 2011 г. и от 2016 г. до днес е старши треньор на националния отбор по спортна гимнастика – жени към БФ Гимнастика.
В треньорската си кариера има много републикански шампионки в различни възрасти, като треньор към ЦСКА и „А-ГИМ“ - НСА „В.Левски”; балканска шампионка на см.успоредка, 2006 г. в Турция; участничка в полуфинал на прескок и земна гимнастика на Световно първенство –жени, 2002 г. в Унгария; участничка в 24-те най-добри на Европейско първенство - жени, 2004 г. в Холандия; участнички на Олимпийските игри, 2008 г. в Пекин /Николина Танкушева/ и 2012 г. в Лондон /Ралица Милева/.


Публикации, учебници, ръководства

Участие в научни проекти, свързани с проблемите на гимнастиката и образователни проекти към ММС.

Публикувани над 40 статии в научни списания. Има участие в научни форуми у нас и в чужбина.

ЗАЩИТЕНА ДИСЕРТАЦИЯ
Оптимизиране техниката на изпълнение и усъвършенстване методиката на обучение на прескок – жени. Дисертация, НСА, С., 2012

МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И МОНОГРАФИИ

1. Андонов, К.,................Н.Танкушева. Практическо ръководство по основна гимнастика за І курс, БОЛИД-ИНС ЕООД, С, 2002

2. Андонов, К., ...............Н.Танкушева. Практическо ръководство по гимнастика-жени за І курс, УФ, НСА ПРЕС, С, 2003

3. Андонов, К., ...............Н.Танкушева. Практическо ръководство по гимнастика-жени за ІІ курс, УФ, НСА ПРЕС, С, 2003

4. Андонов, К. ................Н.Танкушева. Практическо ръководство по гимнастика-жени за І курс, УФ, БОЛИД-ИНС ЕООД, С, 2003

5. Андонов, К. ............... Н.Танкушева. Практическо ръководство по гимнастика-жени за ІІ курс, УФ, БОЛИД-ИНС ЕООД, С, 2003

6. Андонов, К................ Н.Танкушева. Практическо ръководство за семинарни упражнения по методика на преподаване на урока по гимнастика за ІІІ курс, БОЛИД-ИНС, ЕООД, С, 2003

7. Андонов, К.,…………Н.Танкушева. Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс, ТФ, БОЛИД-ИНС, С, 2003

8. Андонов, К................. Н.Танкушева. Скокове батут, методическо ръководство, БИНС С, 2005

9. Андонов, К.,................Н.Танкушева. Практическо ръководство по основна гимнастика І курс, II семестър, специалност „Кинезитерапия“, НСА ПРЕС, С, 2006

10. Андонов, К.,................Н.Танкушева. Практическо ръководство по основна гимнастика за І курс, шесто преработено издание, БОЛИД-ИНС ЕООД, С, 2009

11. Б. Димитрова…………Н.Танкушева. Практическо ръководство по спортна гимнастика – жени, Б ИНС , С, 2010

12. Андонов, К. ............... Н.Танкушева. Практическо ръководство за упражнения по методика на преподаване на урока по гимнастика за ІІІ курс, четвърто преработено издание, БОЛИД-ИНС ЕООД, С, 2010

13. Димитрова, Б. …… Н.Танкушева. Практическо ръководство по спортна гимнастика – жени, преработено издание, ISBN , С, 2010

14. Танкушева, Н., Гимнастически прескок – история и особености на подготовката. Монография. Б-ИНС, С., 2015

15. Димитрова, Б., Н. Танкушева, М. Петрова, Ил. Янев, Ем. Стоименов. Специализирана физическа подготовка в спортната гимнастика за момичета и момчета (7-9 годишни). Методическо пособие. НСА ПРЕС, София 2016

19. Андонов, К. ……. Н. Танкушева (2020) Практическо ръководство по основна гимнастика (методика на преподаване) специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ISBN 978-954-718-636-1, НСА ПРЕС, София

 

СТАТИИ

1. Димитрова, Б., Н. Танкушева. Методика за развитие на равновесната устойчивост на греда при момичета 7-8 години. СН, 1, 1989

2. Минева, М., Н. Танкушева. Анализ на съвременната игра на смесена успоредка. СН, 3, 1991

3. Радулов, В., С. Стайкова, Н. Танкушева. Отношението на учениците от V клас към физическото възпитание и часовете по гимнастика. СН, 8, с.30, 1991

4. Минева, М., Н. Танкушева. Задължителна програма в гимнастиката. СН, 5, с.23, 1992

5. Димитрова, Б., Н. Танкушева. С поглед напред. СН, 2, с.24 ,1996

6. Димитрова, Б., Н. Танкушева. Сравнителен анализ на трудността и изискванията в съчетанията на млади гимнастички от България и от Холандия. СН, 5, с.34, 2002

7. Димитрова, Б., Н. Танкушева. Биомеханичен анализ на прескок „Танкушева”. СН, 1, с. 12, 2003

8. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Анализ на развитието на гимнастически прескоци – жени, за периода 1983 – 2002 година. Спорт общество образование - сб. докл. от науч. конф., 30 май 2003 , т.9, с.359, 2004

9. Танкушева, Н., В. Симеонов, Б. Димитрова. Изследване преноса на двигателния навик от целеви прескоци при обучението на „Цукахара” в чупка. СН, извън.бр.2, с. 138, 2005

10. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Исторически преглед на развитието на уреда прескок, СН, бр. 1, 2006

11. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Анкетно проучване за новостите при гимнастическия уред прескок – жени. СН, извън.бр. 1, с. 202, 2006

12. Петкович, Е., Н. Танкушева. Биомеханика вежби изведених одскокком. ХІІ Меħународни научни скуп, ФК, Ниш, с. 110-119, 2006

13. Танкушева, Н., Състояние и перспективи на българския отбор по спортна гимнастика – жени, на уреда прескок. СН, извън.бр. 1, с.407, 2007

14. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Сравнителен анализ на изпълнените прескоци на световните първенства по спортна гимнастика – 2003 и 2006 г., според съдийския правилник на ФИГ от 2006 г. СН, извън.бр. 2, с.3, 2007

15. Танкушева, Н., М.Петрова, Б.Димитрова. Спортна гимнастика на ЕМОС – Белград, 2007 г. (І част: според оценка А ). СН, 6, с. 15, 2007

16. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Историjски развоj дисциплине прескок. XIII Меħународни научни скуп ФК, Ниш, с. 54 от резюмета, 2007

17. Танкушева, Н., Б.Димитрова. Анализ на изпълнените прескоци на ЕМОФ – Белград, 2007 г. СН , 1, с. 48, 2008

18. Петрова, М., Н.Танкушева, Б.Димитрова. Анализ на представянето на българския отбор по спортна гимнастика на ЕМОФ – Белград, 2007 г. (ІІ част: според оценка В, неутралните намаления и крайната оценка). СН, 2, с.9,2008

19. Петрова, М., Н.Танкушева, Б.Димитрова. Анализ на представянето на българския отбор по спортна гимнастика на уреда смесена успоредка на европейското първенство - Франция′2008 г. СН, извън.бр. 3, с. 53, 2008

20. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Помощни уреди на прескок, СН, 4, с. 54, 2008

21. Танкушева, Н. Прескок “Юрченко”, СН, извън.бр. 3, с.57, 2009

22. Търничкова, М., Ст. Илиева, Н. Танкушева, Ил. Янев, М. Гатева. Физическа дееспособност на деца занимаващи се с различни гимнастически дисциплини. Научна конференция с международно участие – 25 години педагогически факултет, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г., с. 618-623, 2010

23. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Методика на обучение на прескок – жени в етап на спортно усъвършенстване ( 10 – 11 год.). V международен научен конгрес Спорт, стрес, адаптация, част ІІ, СН извън.бр., 2010

24. Tonić, M., E. Petković, B. Dragić, S. Ilić, N. Tankuševa. The differences in the biomechanical characteristics of the drop jump from an elastic surface women. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Physical Education and Sport, ISSN 1451 740X, Vol. 10, № 1, 2012, pp. 75 – 79, UDC 796.41

25. Танкушева, Н., Б. Димитрова. Методика на обучение на прескок „Юрченко“ в етап на спортно усъвършенстване (10-11 годишни). СН, извън.бр. 2, 2012,с.13-25

26. Тankusheva, N. Kinematic model for vault “Tsukhara – piked”. XVI International Scientific Congres “Olympic Sports and Sports for All” & VI International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”, part I, 17-19 May, 2012, p. 271-274, ISSN 1310 – 3393

27. Танкушева, Н. В спортната гимнастика гредата определя класирането. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта – 2012, Сборник научни статии, първо издание, В.Търново, 2013, с. 50-55

28. Танкушева, Н. Изследване обема на използваните упражнения в съчетанията на земна гимнастика. I част - Използване на превъртанията. СН, извън.бр.2 , 2013, с. 105-111

29. Танкушева, Н. Изследване обема на използваните упражнения в съчетанията на земна гимнастика. II част - Използване на гимнастическите скокове и въртения. СН, извън.бр.2 , 2013, с.150 – 157

30. Танкушева, Н. Анализ на съчетанията на греда на ЕМОФ'13. СН, 5, 2014,с. 3-10

31. Dimitrova, B., M. Petrova, N. Tankusheva. Methodological classification of exercise of beam. 9th FIEP Congress, 2014

32. Dimitrova, B., M. Petrova, N. Tankusheva. Methodological classification of exercise of beam. 7th International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”, Abstracts, 2014

33. Танкушева, Н. Световно първенство по скокове на батут – мъже, 2013. СН, 6, 2014, с. 8-13

34. Dimitrova, B., N. Tankusheva, M. Petrova. Velocity gradient – basic methodological classification of vault. Research in kinesiology, Vol. 43, No. 1, APES, Veles, Macedonia, 2015, pp.66-70

35. Танкушева, Н. Европейско първенство по спортна гимнастика – жени, 2014 г. в София. СН, 1, 2015, с. 87-93

36. Б. Димитрова, Б., М. Гикова, Н. Танкушева, М. Петрова, И. Янев, Е. Стоименов. Профилирана физическа подготовка за заден въртеж на висилка и смесена успоредка, СН,, извн.бр. 4, 2015 стр. 82-88

37. Б. Димитрова, Б., М. Гикова, Н. Танкушева, М. Петрова, И. Янев, Е. Стоименов. Профилирана физическа подготовка за заден въртеж на успоредка, СН, извн.бр. 4, 2015 стр. 3-11

38. Dimitrova, B., M. Gikova, N. Tankusheva, M. Petrova, I. Yanev, E. Stoimenov. Special physical preparation for backward down somersault on parallel bars. Research in kinesiology, Vol. 44, No. 1, APES, Veles, Macedonia, 2016, pp.71-74

39. Б. Димитрова, Б., М. Гикова, Н. Танкушева, М. Петрова, И. Янев, Е. Стоименов. Профилирана физическа подготовка за задно бездопирно въртене до стойка на смесена успоредка. Международна научна конференция, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, педагогически факултет, Велико Търново, 20-21.11.2015, ISBN 978-619-728-01-9

40. Танкушева, Н. Смесената успоредка – уреда с най-голямо разнообразие от упражнения. СН, извн.бр.4, 2016, стр. 29-35

41. Танкушева, Н. Неутрални намаления в спортната гимнастикал СН, бр.4, 2016. ISSN 1310-3393, 29-35

42. Petuović, E., D. Stanković, B. Dragić, N. Tankuševa. , D. Davidov, N. Tankuševa. Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics. XIX International Scientific Conference “FIS COMMUNICATIONS 2016“ in Physical Education, sport and recreation, ISBN 978‐86‐87249‐80‐6, 2016, pp. 334-338

43. Танкушева, Н., Н. Танкушева. Композиционна структура на съчетанията на земна гимнастика. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, ISSN 1314-1937, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, стр. 147–154

44. Танкушева, Н., Н. Танкушева. Композиционна структура на съчетанията на греда. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, ISSN 1314-1937, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, стр. 155–163

45. Танкушева, Н., Н. Танкушева, Д. Давидов. Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика-жени за 2016 г., В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, ISSN 1314-1937, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 2017, стр. 164–174

46. Petković, E., A. Lilić, S. Kinov, N. Tankusheva, N. M. Tankusheva. Differences in strength and speed between groups of young female gymnasts. International scientific journal KINESMETRICS, ISSN 2217-9968, Vol.5, No 1, Leposavic, Kosovo-Serbia, December, 2016 pp. 334-338

47. Dimitrova, B., N. Tankusheva, M. Petrova. Forecast model to optimize the preparation on balance beam. Proceeding book of the International Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 December, ISBN (Print): 978-954-718-489-3, ISBN (Online): 978-954-718-490-9, NSA Press, 2017, рр. 61-65

48. Танкушева, Н. (2019) Сравнителен анализ на Световните първенства по спортна гимнастика – жени в периода 2014-2018 година. ISSN 1310-3393, СН, кн. 1/2, стр. 37-44, София

49. Tankusheva, N. (2019) „Tsukahara“ vault training in the stage of sport  improvement (age 10-11). KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 32, № 4, ISSN 1857-923X, ISSN 2545-4439, Skopje, pp. 405-410

50. Tankusheva, N., N. M. Tankusheva (2019) Vault “Handspring fwd on – tuked salto fwd off” – training in the stage of sport improvement (age 10-11). KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 34, № 6, ISSN 1857-923X, ISSN 2545-4439, Skopje, pp. 1779-1785

 

Съавтор в масови композиции – “100 години гимнастика” – 1998 г., ЕП по батут – 2005 г., “Звездна орбита” - 2006 г.( в чест на Йордан Йовчев), Приятели в „Нощ на звездите“ – Пети годишни награди на фондация „Енчо Керязов“ – 2016 г., Празничен спектакъл по случай 75-годишнината на НСА „В. Левски“ – 2017 г.