НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5253053 Картинка 1169803 Картинка 8489791 Картинка 1393181 Картинка 5728905 Картинка 10791336 Картинка 11563211 Картинка 1181062 Картинка 11520651 Картинка 662944
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ГИМНАСТИКА

Автори: проф. дпн. Никола Хаджиев

               проф. дпн. Кирил Андонов

 

                      

Компютърна реализация: Вл.Гроздев

Темите са разработени на PowerPoint. Можете да изтеглите даден файл
от библиотеката по-долу и да го разгледате.

Документи за изтегляне
ppt file
1. Селекция на талантите в гимнастиката
ppt file
2. Планиране на тренировъчния процес в гимнастиката
ppt file
3. Биомеханика на гимнастическите упражнения
ppt file
4. Физическа подготовка в гимнастиката
ppt file
5. Управление в гимнастиката
ppt file
6. Контрол на спортната тренировка в гимнастиката