НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Марина Петрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)
E-mail: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 30.05.1977 г. в гр. София

През 1994 г. завършва средно образование в СОУ „Младост“ – спортен профил. През 1998 г. завършва с отличие НСА „Васил Левски“ и получава бакалавърска степен с професионална квалификация „треньор по спортна гимнастика“.

От 2000 г. е съдия „Републиканска категория“ по спортна гимнастика.

От 2003 – 2007 г. хоноруван преподавател в катедра „Гимнастика“ при НСА „Васил Левски“.

През 2005 г. получава магистърска степен по програма „Спорт за високи постижения“ в същото учебно заведение.

През 2006 г.чрез конкурсен изпит е зачислена за редовен докторант към катедра „Гимнастика“ при НСА „Васил Левски“.

През 2008 г. чрез конкурсен изпит е избрана за асистент към катедра „Гимнастика” при НСА „Васил Левски“.

През 2013 г. получава образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, (вкл. методика на лечебната физкултура)“ професионално направление 7.6 Спорт.

През 2014 г. чрез конкурсен изпит е повишена в главен асистент.

 


Педагогическа дейност

През 2000 г. има изкаран курс за съдия / републиканска категория/ по спортна гимнастика.
От 2001г. до 2004 г. води занимания по гимнастика с подготвителни групи в детски градини и училища.
От 2003 г. до момента е хоноруван асистент в катедрата по гимнастика при НСА ”В. Левски”.


Спортна дейност

Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1983 г. и до 1993 г. е активна състезателка в клуб „ЦСКА“ – София. В спортната си кариера е многократно републиканска шампионка в различни възрасти – индивидуално и отборно. Национална състезателка е за периода 1989 – 1993 г. Има участия в международни турнири, Балкански, Европейски първенства и Олимпийски игри (Барселона – 1992 г.) През 1993 г. прекратява активната си състезателна дейност.


Треньорска дейност

През периода 1996 – 1997 г. работи като треньор в СК “Гимнастика ЦСКА”.

От 2001 г. до 2004 г. работи като треньор по гимнастика към „Талант Спорт“.

От 2019 г. работи като треньор към ГСК „Гераниум“.


Публикации, учебници, ръководства

Има 32 научни публикации в български и чужди издания, както и 3 практически ръководства по гимнастика и 1 методическо пособие в съавторство. Участвала е в 8 национални и 13 международни научни форума. Участник е в четири образователни и четири научи проекта.

 

 


 

??????? ??? Facebook Twitter Share