НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6604284 Картинка 10787318 Картинка 229387 Картинка 4230748 Картинка 2778548 Картинка 8166689 Картинка 9757215 Картинка 3354152 Картинка 8866161 Картинка 1743260

доц. Георги Сергиев, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Гимнастика
Сектор Аеробика
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 369
Мобилен: +359 893 396 426
E-mail: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg

Образование и кариера

1989 - Завършва ВИФ “Георги Димитров”.

1991 - Назначен с конкурс за асистент по гимнастика в НСА

1994 - Старши асистент.

1997 - Главен асистент.

2005 - Доцент

През 1998г. завършва курс за опресняване и обогатяване на знанията по “Стрес, спорт, адаптация” към СДК при НСА.

На 09.05.2001г. защитава дисертация на тема “Изследване на класификационната структура и методиката на обучение в спортната аеробика” и на 05.11.2001г. Висшата Атестационна Комисия му дава образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност - Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура).

Притежава категория за съдия по спортна гимнастика.

Член на учебно научния съвет на Център Следдипломна квалификация (СДК).

Член на експертния съвет за дистанционното обучение в НСА.

Член на академичния съвет.

От 2004г. до 2019г. Зам .ръководител катедра по научно изследователската работа.

От 2020г. Ръководител катедра „Гимнастика“.


Педагогическа дейност

Лектор на специалистите по гимнастика в модулите: „Периодизация и планиране“ и „Управление“ на  спортната тренировка в гимнастиката и „Фитнес гимнастически дисциплини“ в специалността Кондиционна подготовка. Преподава гимнастика и спортна аеробика в практическите часове на студентите от ФС и ФП.

Участва като лектор в два международни семинара по спортна аеробика в София през 1998г. и в Атина - 1999г. Лектор е и на VІ-тия интерконтинентален курс за треньори по спортна аеробика – София’03, организиран от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).


Спортна дейност

Бивш състезател по спортна гимнастика и спортна аеробика.


Треньорска дейност

1983-1985 – треньор по спортна гимнастика в ЦСКА.

1996-1998 – треньор по спортна аеробика в СК„Изида“, София. Състезатели намират място в националния отбор. Треньор на Мариан Колев, завоювал  първо място на Гран При „София‘1998.“ и Световен шампион през 2004г, София.

1994 – 2012 - треньор по спортна гимнастика на „А-ГИМ“ клуб при НСА.

1996-1999 - треньор по спортна аеробика на състезател от националния отбор на Гърция.

2008 – 2009 - консултант на националния отбор по спортна аеробика на ЮАР.

Минева,М., Г.Сергиев, „Bulgarian experience in the methods for aerobic education”, Международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация, , май 2012г.

Минева,М., Г.Сергиев, 15 години специалност спортна аеробика в НСА „Васил Левски” София, сборник 70 години НСА „Васил Левски София”, 2012, София.  НСА ПРЕС, 2013, с.131-139

Mineva,M, G.Sergiev, Performance model of 15-17-year-old athlets in aerobic gymnastics, congress SSA, 2014, Sofia.

Petrov V., Arakchiyski Zdr.1, Sergiev G., Andreev Pl., Ivanov N., Kinematics of double salto backward packed dismount on the parallel bars, congress SSA, 2014, Sofia

Sergiev.G „Methods for teaching difficulty elements in aerobics gymnastics, Activities in physical education and sport, Vol 6, No 2, Macedonia, 2016.

Сергиев, Г., В.Петров, Ил. Янев, Здр. Куртев, Дим. Митев, Г. Тасев, Особености на мотивацията при треньори по спортна гимнастика, Спорт и Наука, изв.4 брой, 2016.  с.3-10.

Сергиев,Г., В.Петров, Ил. Янев, Здр. Куртев, Дим. Митев, Г. Тасев, Пулсова честота и възстановяване на гимнастици през състезателния период, 55 год. научна конф, на РУ&СУ16, РУ „Ангел Кънчев“ сборник доклади. 2016, том 55, серия 8.2

 


Публикации, учебници, ръководства

Автор на научни публикации основно по проблемите на теорията и методиката на обучение на упражненията в спортната гимнастика и спортна аеробика.

През 2003г. издава монография по проблемите на техниката и методиката на обучение на упражненията в спортната аеробика. В последствие книгата е преведена на английски език. В момента тя е единствената книга по рода си и е високо оценена от Международната федерация по гимнастика (ФИГ) и специалистите по спортна аеробика в световен мащаб.

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
(в хронологичен ред)
на доц. Георги Иванов Сергиев, доктор

СТАТИИ

Сергиев, Г., Кинематичен анализ и методика на обучение на оригинално упражнение възлизане - сгънато прелитане над успоредката до надлъжен вис с обърнат хват, ВФК, бр. 4/1989 г.

Сергиев, Г., Кинематичен анализ на техниката и методика на обучение на ново оригинално упражнение на успоредка – надлъжно възлизане – надлъжен кръгомен тилен прескок над успоредката до надлъжен ъглов мах, ВФК, бр. 5/1991 г.

Сергиев, Г., Задължителна програма – 1993-1996г. /мъже/ - кон с гривни, ВФК, бр. 2-3/1993 г.

Сергиев, Г., Техника и методика на гимнастическото упражнение “Воронин” на успоредка, Спорт и Наука, бр. 11-12/1993г.

Хаджиев, Н., Г.Сергиев, Анализ на участниците – мъже и жени в състезанията по гимнастика на Олимпийските игри – Барселона `92., изд. БФГ, Списание Българска гимнастика, бр. 1 / 1994г.

Сергиев, Г., Въведение в проблема за двигателния навик и координацията на движенията в гимнастиката, Спорт и Наука, бр. 2/1999г.

Сергиев, Г., Изграждане на алгоритмични вериги за оптимизиране на обучението в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 4 -5/1999г.

Сергиев, Г., Кинематичен анализ на техниката и методиката на обучение на подскок разкрачена чупка с обръщане на 360° до опора, Спорт и Наука, бр. 2/2000г.

Сергиев, Г., Алгоритмична верига за обучение на ъгловите опори в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 5, 6 /2000г.

Сергиев, Г., Техника на изпълнение и методика на обучение на “подскок динамично спадане с обръщане на 360º и на 720º до опора”, Спорт и Наука, бр. 6 / 2001г.

Сергиев, Г., Методика за обучение на упражненията в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 1 / 2002г.

Йотов, Ив., Г.Сергиев, Гимнастически комплекси за развиване на скоростно-силова издръжливост на хандбалисти, Спорт и Наука, бр. 1 / 2002г.

Сергиев, Г., М. Търничкова, Структура и съдържание на съчетанията в спортната аеробика според съдийския правилник, Спорт Общество Образование, том 8, Национална Вузовска Конференция 2002, НСА прес, 2003 г..

Сергиев, Г., К. Бакалова, Кинематичен анализ на техниката и методика на обучение на въртящ двойно разменен скок с 1/1 обръщане (360) до напречно разкрачен седеж (шпагат), Спорт и Наука, бр. 2 / 2002г.

Sergiev, G., Motor abilities in sport aerobics, International symposium on sport in higher education, Meet’2002, Varna.

Сергиев, Г., М. Търничкова, Експериментална методика за обучение на упражнението “Gainer” с обръщане на 180º и 540º, Спорт и Наука, бр. 3 / 2002г.

Сергиев, Г., Характеристика и методика на обучение на упражненията от групата на маховете в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр.4 /2002г.

Сергиев, Г., Ат. Георгиев, Д. Добрев, Оптимизиран модел за обучение на упражнението “Ткачов” на висилка, Спорт и Наука, бр.6 /2002г.

Сергиев, Г., Търничкова, М., Особености при обучението на въртящите скокове в спортната аеробика, Кинезиология’2002, Международна научна конференция, Велико Търново, изд. “Бойка” 2003г.

Минева, М., М.Търничкова, Г. Сергиев, Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика, Кинезиология’2002, Международна научна конференция, Велико Търново, изд. “Бойка” 2003г.

Добрев, Д., Г.Сергиев, Изследване на корелационно-факторната структура на маховите гимнастически упражнения - Спорт и Наука, бр. 4 / 2003г.

Сергиев, Г., Г. Ганчева, Възможности за нарастване на трудността на скоковете в художествената гимнастика, Спорт и Наука, бр. 5 /2003г.

Сергиев, Г., М. Минева, М, Търничкова, Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика – Спорт и Наука, бр. 5 / 2003г.

Сергиев,Г., Класификационна структура на упражненията в спортната аеробика, Национална Вузовска конференция, НСА, 2000 г. - под печат.

Минева, М., Г.Сергиев, М. Търничкова, Композиционна структура на трудността в състезателните съчетания по спортна аеробика, сб. “Спорт, общество, образование”, С, том 9, 2004г.

Андонов,К. и колектив, Морфо-функционално изследване на участниците в първото световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки София’04. - организация и методика на проучването, Международен конгрес „Стрес Спорт Адаптация”, 2004г.

Минева,М., Г.Сергиев, М.Търничкова, Тестиране на участниците в І-то Световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки – София’04, Конференция на кат. „Гимнастика”, Спорт и наука - извънреден брой, 2005г.

Минева,М., М.Търничкова, Г.Сергиев, Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

Сергиев, Г., М. Минева, М, Търничкова, Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

Сергиев, Г., Н.Ангов, Базови упражнения в спортната аеробика, ІІ международен конгрес по машинно електроинженерство и морски технологии ТУ Варна, 2005г.

Сергиев,Г., Проучване на възможността за обогатяване на учебното съдържание и методиката на обучение в урока по гимнастика, Конференция на кат. „Гимнастика”, Спорт и наука - извънреден брой, 2006г. -

Сергиев,Г., М.Търничкова, Примерен план програма за оптимизиране на тренировъчното натоварване през състезателния период в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2007.

Търничкова, М., Г.Сергиев, Интензивност и ефективност на тренировичния процес в спортната аеробика през състезателния период при девойки старша върраст, Велико Търново, Кинезиология 2007.

Петров,В., Г.Сергиев, Съдийството – важен фактор в гимнастиката,. Спорт и Наука. бр.1 2009г.

Сергиев, Г., Г.Ганчева, Андр.Стоянска, Цв.Мишева, Опит за контрол и оценка на нивото на техническа подготовка в предсъстезателен период на състезателки по художествена гимнастика (дмв). Спорт и наука изв. бр. 2009г.

Сергиев,Г., Г.Ганчева, Андр.Стоянска, Цв.Мишева, Проследяване на нивото на техническа подготовка в два предсъстезателни периода на състезателки по художествена гимнастика, 5-ти международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация, София, НСА, 2010г.

Сергиев,Г., В.Петров, Ил. Янев, Здр. Куртев, Дим. Митев, Г. Тасев, Влияние на  бърнаута върху удовлетвореността от професионалната дейност при треньори по спортна гимнастика, Спорт и Наука, бр.4, 2017г. с.16-26.

Gergiev. Georgi, Improvement of the system for the assessment of flexibility of 10-12-year old male artistic gymnasts, Journal of Applied Sports Science,  NSA“Vassil Levski”, NSA Press, 1/2019, 26 – 38, 2019, ISSN 2534-9597 (print)     ISSN 2535-0145 (Online)

 

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И РЪКОВОДСТВА: 

1. Основна гимнастика, практическо ръководство, І курс І семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

2. Гимнастика, практическо ръководство (мъже), І курс ІІ семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

3. Гимнастика, практическо ръководство (мъже), ІІ курс ІІІ и ІV семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

4. Сергиев, Г., Спортната аеробика - Техника и методика на упражненията – Монография (ръководство за специалисти по спортна аеробика), 2003г.

5. Sergiev,G. Sports aerobics - Technique of execution and training methods of difficulty elements, manual, 2nd edition, Sofia, 2004.

6. Основна гимнастика, Колектив, Ръководство, 2009г., последно преработенo издание.

7. Хаджиев,Н., Андонов,К. Сергиев,Г., Гимнастика – Периодизация и планиране на тренировъчния процес, София, НСА прес, 2010г.

8. Давидов, Д., Т., Давидова, Г.Сергиев, Гимнастика, В. Търново : I & B, 2009г.,  ISBN 978-954-9689-36-5.

9. Хаджиев,Н,  К.,Андонов, Г., Сергиев , М., Минева, Управление на спортната тренировка в гимнастиката, София : НСА ПРЕС. 2011г., ISBN:  978-954-718-296-7

 


Учебник по Спортна аеробика на Георги Сергиев