НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Илия Янев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(331)
Мобилен тел: +359892299799
E-mail: gl.as.iliyayanev2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 29.01.1980г. в гр. София

През 1998г. завършва ТМЕМ „Н. Й. Вапцаров” със специалност Автоматизация на производството, с разширено обучение на английски език и втора специалност Мениджмънт.

През 2002 г. завършва висше образование - бакалавър в НСА “Васил Левски” София, със специалност “Учител по физическо възпитание” и “Треньор по гимнастика”.

От 17 .01.2003г. до 31.08.2009г. работи като учител по Спортна гимнастика в Национално Спортно Училище "Генерал Владимир Стойчев", София (България).

През 2006г. завършва магистърска степен в НСА “Васил Левски” София, със специалност “Спорт за високи постижения – Спортна гиманстика”.

На 01.09.2009г. със спечелен конкурсен изпит е назначен като Асистент по гимнастика, към катедра Гимнастика, в Национална Спортна Академия "Васил Левски", София (България).

През 2013 г. в Национална Спортна Академия "Васил Левски" защитава дисертационен труд на тема „Оптимизиране на методиката на обучение на основни упражнения в спортната гимнастика “.

През 2014г. със спечелен конкурсен изпит е назначен като Главен Асистент, към катедра гимнастика.

От 2018 г. е член на Технически комитет по Спортна гимнастика – мъже към Българска Федерация Гимнастика.

От 2013г. е съдия международна категория по Спортна гимнастика – мъже.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Европейско първенство по Спортна Гимнастика за Мъже 2014 – гр. София.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2015 – гр. Варна.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2016 – гр. Варна.

От Европейското първенство в Глазгоу през 2018 г. получава награда за коректно съдийство като съдия за изпълнение

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2017 – гр. Варна.

От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак 08 да се замести с От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак

Владее английски и руски език . Притежава компютърна грамотност.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Води часове на английски език на чуждестранни студенти по програма ЕРАЗЪМ. Научен ръководител е на курсови и дипломни работи. 


Треньорска дейност

О т 2001г. до 2010г. да работи като треньор в СКГ ЦСКА.

От 2010г. до 2011г. работи като треньор в ГК Левски “Илиана”.

От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак 08.

2013г. - главен треньор – зона София.

2014г. - помощник старши треньор на младежки национален отбор по спортна гимнастика.

Възмпитаниците му са многократни Държавни шампиони и носители на Купата на Република България, както и призьори в редица международни турнири.


Публикации, учебници, ръководства

До момента има над 20 научни публикации в български и чужди издания. Сред едно учебно ръководство, множество статии. Участва в два образователни проекта и четири научни проекта. Взима участие в редица международни и национални научни форуми.

През 2014 г., програмният комитет на Научната конференция РУ&СУ’14 награждава Илия Янев с КРИСТАЛЕН ПРИЗ “THE BEST PAPER” за най-добър научен доклад.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share