НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Кирил Андонов, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(306) / стая 302, 385
E-mail: lirik54@abv.bg, k.andonov@nsa.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 04. 08 1954 г. в гр. Кюстендил.

· През 1979 г. завършва с отличие ВИФ “Георги Димитров”, специалност “гимнастика”.

· През 1982 г. е избран чрез конкурсен изпит за асистент в катедрата по гимнастика при ВИФ “Г. Димитров”.

· През 1985 г. е зачислен на свободна аспирантура и повишен в старши асистент, а две години по-късно вече е главен асистент.

· През 1988 г. защитава успешно дисертационния си труд и е утвърден от ВАК за к.ф.н. През 1991 г. получава научното звание “доцент”.

· През 1997 г. е избран за председател на Българската федерация по гимнастика, която длъжност изпълнява до 2000 г. По време на неговия мандат националният отбор по гимнастика – мъже печели 6 олимпийски визи, а Йордан Йовчев два бронзови медала на Олимпийските игри в Сидни`2000.

- През 1999 г. е избран за ръководител на катедра “Гимнастика”, която ръководи и понастоящем.

През 2004 г защитава голям докторат и е утвърден от ВАК за ДН

През 2007 получава научното звание „ професор“ г от ВАК

· Кирил Андонов владее писмено и говоримо руски, испански и английски език.

-от 2004-2008 година е избран за Зам.ректор по Международна и стопанска дейност и връзки с обществеността.

· Член е на Експертния съвет по научна и международна дейност.

От 2008- 2012 г е зам. ректор по стопанската дейност

- от 2012 г е член на стопанския съвет при НСА „ В. Левски“

-от 2012 до сега е пом. ректор на НСА „ В. Левски“

-от 2004 г до сега е член на Академичния съвет при НСА „ В. Левски“


Педагогическа дейност

От 1982 г досега е преподавател в катедрата по „Гимнастика“ в практични и теоретични занимания със студентите от НСА „ В. Левски“ в трите образователни степени, бакалавър, магистър и доктор

· Бил е лектор в няколко университета в Испания, Турция, Гърция, Холандия, Белгия и САЩ.

· Като лектор на Международната федерация по гимнастика е ръководил много международни курсове за квалификация на треньорски кадри от 1988 г. до 2003 г.


Спортна дейност

· Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1961 г. и до 1978 г. е активен състезател в ДФС “Миньор” – Перник, ЦСКА и Академик - София.


Треньорска дейност

От 1979 до 1982 г. работи като треньор в ДФС “Миньор” – Перник.


Научни интереси

От началото на активната му преподавателска кариера е бил научен ръководител на много курсови и дипломни работи. До момента под негово ръководство са защитени осем докторски дисертации, а четири са в процедура.


Публикации, учебници, ръководства

Досега има над 90 научни публикации у нас и в чужбина.

Автор е на много гимнастически композиции и спектакли у нас и в чужбина.

Учредител е на гимнастически театър през 1998 г.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share