НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3758359 Картинка 4152982 Картинка 1647705 Картинка 5591685 Картинка 9190261 Картинка 3915695 Картинка 8361818 Картинка 11902312 Картинка 801030 Картинка 6395172

Проф. Гюрка Ганчева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(354)
E-mail: giurka@abv.bg

Образование и кариера

2018 – Професор в катедра „Гимнастика“, НСА „Васил Левски"

2010 – Доцент в катедра „Гимнастика“, НСА „Васил Левски“

2008 – Защитена дисертация на тема: „Изследване и оптимизиране методиката на обучение на скоковете в художествената гимнастика”. Присъдена образователна и научна степен „Доктор” – 05.07.05

1991 – Главен асистент в катедра „Гимнастика“

1988 – Старши асистент в катедра „Гимнастика“

1984 – Асистент в катедра „Гимнастика“

1979-1984 – Учител по физическо възпитание в V основно училище, Кюстендил и треньор по художествена гимнастика в спортен клуб „Велбъжд”, Кюстендил

1973-1979 – Висше образование – ВИФ „Г. Димитров, сега НСА „Васил Левски“ – София

І специалност – Треньор по художествена гимнастика

ІІ специалност – Учител по физическо възпитание

1968-1973 – Средно образование – Икономически техникум – гр. Кюстендил

1960-1968 – Основно образование – ІІ-ро основно училище „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил

Владее писмено и говоримо по европейска езикова рамка:
Френски език – В2, Испански език – В2, Турски език – В2, Английски език – А2, Руски език – В2.

Международна дейност: 

Член на международен колектив за изследвания по проект CUA-S/001/2006 – Федерален Университет на Амазония, Бразилия.

Гост преподавател във факултета по спортни науки – Университет гр. Толедо, Испания.

Лектор на треньорски курс към Кралската федерация по гимнастика, Белгия.

Лектор на треньорски курс в Университета в гр. Мурсия, Испания.

Лектор на ежегодни треньорски семинари в гр. Ел Феррол, Испания.

Преподава на входящи студенти по програма „Еразъм“

Преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм“ в Университети във Франция, Испания, Турция, Колумбия, Португалия.


Педагогическа дейност

Преподавател по художествена и естетическа групова гимнастика

Преподавателска и научна дейност в областта на художествената и естетическа групова гимнастика, във високото спортно майсторство и училищното физическо възпитание

Ръководител на сектор „Художествена и естетическа групова гимнастика“ към катедра „Гимнастика“

Инициатор за разкриване на специалност „Естетическа групова гимнастика“ към катедра „Гимнастика“

Участва в създаването и актуализацията на учебни програми по художествена и естетическа групова гимнастика

Участва в създаването на нова магистърска програма „Шоу програми – създаване и реализация“

Научен ръководител на множество курсови и дипломни работи на български и чуждестранни студенти от Гърция, Кипър, Колумбия, Виетнам, КНДР, Сирия, Турция.

Ръководител на специализации на студенти и преподаватели от Куба, Китай, Австрия, Франция.

Научен ръководител на докторанти от България, Китай, Турция.


Треньорска дейност

Постоянен консултант на клубове по художествена гимнастика в Белгия, Франция, Испания, Италия, Китай.

Треньор на Ж. Куин – трикратна шампионка на Белгия, участничка на световни и европейски първенства.

2012-2016 – Член на Научната комисия към БФХГ.

2012-2016 – Член на Консултативния съвет към Треньорската комисия на БФХГ.

2001-2004 – Съдия експерт към Международната федерация по гимнастика.

1995-2004 – Член на съдийската комисия към БФХГ.

2000-2004 – Съдия на световни и европейски първенства.


Научни интереси

Работи по проблемите на високото спортно майсторство в областта на художествената гимнастика.


Публикации, учебници, ръководства

Има над 120 научно-методични публикации в теорията на художествената гимнастика, участия в национални и международни научни конференции. Автор на монографии, учебни помагала и ръководства.

Монографии

1. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). ИДК НСА ПРЕС. 2009.

2. Художествена гимнастика – сложност и координация. С. БОЛИД ИНС. 2017.

3. Художествена гимнастика – музика и движения. С. БОЛИД ИНС. 2017.

4. Художествена гимнастика – исторически аспекти. С. БОЛИД ИНС. 2017.

5. Художествена гимнастика – исторически и съвременни аспекти. С. БОЛИД ИНС. 2021.

Ръководства, учебници, учебни помагала

1. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. ИДК НСА ПРЕС. 2009. (в съавторство с М. Хаджийска).

2. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. С. НСА ПРЕС. 2013.

3. Художествена гимнастика – комплекси оп упражнения за ОФП и СФП. С. БОЛИД ИНС. 2016. (в съавторство с В. Ганева).

4. Тестове за контрол и оценка на физическата подготовка по художествена гимнастика. С. БОЛИД ИНС. 2017. (в съавторство с В. Иванова).

5. Художествена гимнастика – 60 години наука. Алманах по художествена гимнастика. С. НСА ПРЕС. 2017. (в съавторство с М. Гатева).

6. Алманах на катедра „Гимнастика“ – 1942-2017. С. НСА ПРЕС. 2017. (в съавторство с Петров, В. и кол.).

7. Художествена гимнастика – ритмични способности. С. БОЛИД ИНС. 2017. (в съавторство с Е. Видев и кол.).

8. Художествена гимнастика – практическо ръководство. С. БОЛИД ИНС 2006, 2008, 2012, 2015, 2020. (в съавторство с Д. Велчева, М. Гатева).


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share