НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Ирина Нешева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)
Мобилен тел: 0893-39-63-02
E-mail: nesheva.irina@nsa.bg
Уеб сайт: 

Образование и кариера

· 1988 - завършва средното си образование в Техникум по хранително-вкусова промишленост – гр. Пловдив със специалност "техник на машини и апарати" в хранително вкусовата промишленост. В същата година кандидатства и е приета във ВИФ „Георги Димитров”, сегашната Национална спортна академия.

· 1991 – Завършва ВИФ “Георги Димитров”・@– бакалавър и магистър, като придобива квалификации „Педагог по ФК” и „Треньор по спортна гимнастика” с отличен успех.


По време на следването си придобива и следните документирани квалификации
:


- Треньор по хата – йога;
- Инструктор по аеробика;
- Западен /класически/ масаж;
- Източен /китайски/ масаж – зонотерапия, акупресура, аурикулотерапия, лазер терапия;
- Учредител, член в техническата комисия и предложена за член на управителния съвет на Българска спортна федерация по батон туърлинг и мажоретки (БСФБТМ);
- Член на Асоциация на докторантите в Р. България;
- 1999 – Назначена с конкурс за асистент по гимнастика в НСА
- 2003 – Старши асистент;
- 2006 – Главен асистент;
- 2010 – Научен проект на тема: „Влияние на гимнастиката при жени с нормална бременност”;
- 2011 – Докторант на самостоятелна подготовка;
- 2014 – Доктор
- 2016 - Доцент


Педагогическа дейност

· 1995-1999 - работи като организатор и преподавател по аеробика в Департамента по спорт към СУ ”Св. Кл. Охридски”. Извършва и треньорска дейност с представителния отбор по аеробика. Отборът има дългогодишна водеща класация измежду всички висши учебни заведения, участващ във вузовските първенства по аеробика. Включва се в семинари и съдийски курсове. Съдия по спортна аеробика.

· 1999 - Назначена с конкурс през 1999 г. започва работа, като асистент в катедра „Гимнастика” при Национална спортна академия „Васил Левски“ - София. Преподава основна, спортна и рекреативна гимнастика, както и различни нейни формати.

· 2012 - Взима участие в национални научноизследователски, Европейски и международни образователни проекти, както и в преподавателска мобилност по програмата Еразъм + в различни водещи държави.

· 2014 - Води специализиран курс „Гимнастика с психопрофилактика и функционален контрол за жени с нормална бременност“.

· 2015 - Преподава модули в магистърски програми – „СПА култура“, „СПА лито и таласо практики“, „ФВС в началната и средна образователна степен“ „Създаване и реализация на спортни шоу програми“.

· 2016 – В ред колегията на сп. „Годишник на Департамента по спорт“ при СУ „Св. Кл. Охридски“.


Спортна дейност

· През периода 1975 – 1983 тренира спортна гимнастика и учи в спортното училище „Васил Левски „ в гр. Пловдив.

· Има участия в Републикански първенства и международни турнири.

Покрива разрядите „КМС“ и „Майстор на спорта“.

· През годините на следването си е участвала във всички първенства по спортна гимнастика.

· Създава спортен клуб „Европа“, чийто учредители са състезателките по аеробика, студентки на СУ “Св. Кл. Охридски“.


Треньорска дейност

· В периода 1992 – 1995 работи като треньор по гимнастика в ЦСКА.

· Участва в селекцията и подбора на деца за спортна гимнастика, както на семинари

и съдийски курсове.

· Съдия по спортна гимнастика.


Научни интереси

Теоретични и методологични проблематики свързани с основната, спортната, музикално-ритмичната, адаптираната, рекреативната, гимнастика за бременни, оздравителна гимнастика и фитнес гимнастическите дисциплини (Пилатес, аеробика, каланетика, стречинг, фитбол, тае-бо и др.), както по проблемите на ФВС в училище и SPA & Wellness философията.


Публикации, учебници, ръководства

v Автор на редица научно-методически публикации (статии, доклади и презентации).

v Съавтор на методико-практически ръководства по основна и спортна гимнастика (жени) за всички курсове и форми на обучение.

v Участва в научни, международни, национални и с международно участие конференции и конгреси, в семинари и съдийски курсове по гимнастика, батон туърлинг и мажоретки.

v Монография, свързана с различните видове мажоретни спортове – I част, С. 2016

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С:

ПУБЛИКАЦИИ:

§ Нешева, И. Проучване върху активността в избора за участието на студентите от СУ “Св. Кл. Охридски” в обучението им по спорт. Спорт & Наука, 1, 1999, с. 87-92 ISSN 1310-3393

§ Минева, М., И. Нешева, Степ-аеробиката като фитнес дисциплина, сб. ”Физическо възпитание и спорт между два века” В. Търново, 2000, с. 252-254 ISBN 954-775-004-6

§ Нешева, И. Мотиви за занимания с аеробика в свободното време. 7 НК Личност, мотивация, спорт, НСА, 20 април 2001, сп. Личност, мотивация и спорт. кн.2, 2002, с.74-77 ISSN 1312-0166

§ Saprovalaki, E., М. Мineva, I. Nesheva, М. Tarnichkova, Comperative study of pulse frequency between fitnesssports, Journal of sports science, Komotini, Greese, 2001, p.220 ISSN 1106-655X

§ Нешева, И. Мястото на аеробиката, каланетиката и стречинга в семейството на гимнастиката, конференция с международно участие, НСА, май, 2002, Сб. Спорт, общество, образование. НСА ПРЕС, Том 8, С., 2003, с.709-714 ISBN 954-718-954-718-1079-6

§ Нешева, И., Цв. Добрева, Д. Добрев, Ст. Илиева. Анкетно проучване за степента на ефективност на методичната литература за оптимизиране на учебния процес по гимнастика, Спорт & Наука, изв. бр. 1, 2006 с.51-57. ISSN 1310-3393

§ Нешева, И., М. Гатева, Модерни мажоретни спортове Baton twirling, С., Спорт & Наука, изв. бр. 3, 2008, с.10-13 ISSN 1310-3393

§ Нешева, И., Модерни мажоретни спортове - МРГ мажоретки, С., Спорт & Наука, изв.бр. 3, 2008, с.141-144 ISSN 1310-3393

§ Mihail Georgiev, Yuliya Mutafova, Dimitrina Fenerova, Irina Nesheva. Psychosomatic Status of the Academic Community at National Sports Academy “Vassil Levski”- Sofia, V International Congress People, Sport and Health, Saint-Peterburg, Russia, 21-23 april 2011, Proceedings материалы, с.368-369, ISBN 978-5-91021-002-2

§ Nesheva I., A. Batoeva, A „group individual” method in motor abilities training about Speed and endurance (І част) VI ISC -SSA, Sofia 17-19 may 2012, с.282-285, НСА, електронен вариант ISSN 1310-3393

§ Нешева, И., А. Батоева, Методът „групова индивидуализация” при работа за двигателните качества – гъвкавост и равновесна устойчивост (ІІ част), Научна конференция на катедра „Гимнастика” – 31 май 2013, Спорт & Наука, изв.бр.2/2013, с. 126-132 ISSN 1310-3393

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИЦИ:

§ Добрева, Цв., М. Минева, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, М. Търничкова. Учебни програми и изпитни изисквания по гимнастика. Изд. НСА прес, С., 2004

§ Андонов, К., Добрева, Цв., М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Г. Сергиев, Д. Добрев, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по основна гимнастика за І к., УФ, ТФ, КТ, Изд. БИНС., С., 2002 ISBN 954-8017-01-6

§ Добрева, Цв., М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Г. Сергиев, Д. Добрев, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по основна гимнастика за І к., УФ, ТФ, КТ, Изд. Болид инс., С., 2004, ISBN 954-8017-01-6 преработен учебник

§ Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за І курс УФ, ІІ семестър (оранжево), Изд. НСА прес, С., 2003, ISBN 954-718-104-1

§ Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс УФ, ІІІ и ІV семестър (синьо), Изд. НСА прес, С., 2003, ISBN 954-718-105-Х

§ Андонов, К., Цв. Добрева, М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс ТФ, Изд. Болид инс полиграфия, С., 2003, ISBN 954-8017-04-0

§ Андонов, К., М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс ТФ, Изд. Болид инс полиграфия, С., 2010 (преработена книга) ISBN 978-954-394-036-3

§ Андонов, К., М. Минева, Б. Димитрова, Ст. Илиева, Н. Танкушева, И. Нешева, М. Петрова. Практическо ръководство по гимнастика (жени) за ІІ курс ТФ + CD,  Изд. Болид инс полиграфия, С., 2014, ISBN 978-954-394-149-0  

СТАТИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:

§ Нешева, И., Анкетно проучване за отношението и практическото участие в занимания с физически упражнения и спорт по време на бременност, С., Спорт & Наука, изв. бр. 2, 2007, с.38-45 ISSN 1310-3393

§ Нешева, И. Примерен модел на двигателна активност за жени с нормална бременност. Сб. „V международен научен конгрес ССА”, Олимпийски спорт, спорт за всички. I част, НСА, Изд. Тип-топ прес. С., 2010, с. 270-275 ISSN 1310-3393

§ Nesheva I., Emilya Pavlova, Dimitrina Fenerova, Michael Georgiev „Gymnastics Program Model and some Physical Ability Tests in Normal Pregnancy Females”,V International Congress People, Sport and Health, Saint-Peterburg, Russia, 21-23 april 2011, Proceedings материалы, , р. 367, ISBN 978-5-91021-002-2

§ Fenerova D., Irina Nesheva, Mihail Georgiev „Peculiarities in thee Mental State of Pregnant Women Practicing Gymnastics”, V International Congress People, Sport and Health, Saint-Peterburg, Russia, 21-23 april 2011, Proceedings материалы, с. 367-368, ISBN 978-5-91021-002-2

§ Нешева, И., Гимнастика за жени с нормална бременност – част от интердисциплинарен научен проект на НСА, първа международна конференция – Spa and Wellness, НСА, България - 7-8.04.2011 г. – Спорт & Наука, Изв.брой 1/2012, с.129-134 ISSN 1310-3393

§ Pavlova E., I. Nesheva. Organization model for project work with PhD and ungraduate students. International Scientific Conference “Anthropological and theoanthropological aspects of physical activities from the Constantine the Great to nowadays”, Niš, 31.08. - 02.09.2011, Conference proceedings, Зборник радова Niš 2012, p.491-494, ISBN 978-86-87249-43-1

§ Павлова Е., И. Нешева, Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью, Журнал „Спортивна медицина“, Киев, 2/2012, с. 116-120, ISSN 1992-7894

§ Пантелеева Д., И. Нешева, Двигателно развитие на бебето – второ шестмесечие.” Научна конференция на катедра „Гимнастика” – 27 май 2011, Спорт & Наука, Изв. брой 2/2012, с.75-78 ISSN 1310-3393

§ Нешева, И., Д. Фенерова, Психопрофилактика за жени с нормална бременност – част от интердисциплинарен научен проект на НСА”, Научна конференция на катедра „Гимнастика” – 27 май 2011, Спорт & Наука, Изв. брой 2/2012, с. 79-83

§ Нешева, И., П. Сомлев, Е. Павлова, Г. Узунова. Приложение на устройството SUUNTO MEMORY BELT по време на гимнастика за бременни жени. Спорт & Наука, 4, 2013, с 72-79 ISSN 1310-3393

§ Нешева И. Теоретичен анализ на психологическите особености и въздействия при бременност. Спорт & Наука, 3/2014, с 123-127 ISSN 1310-3393

§ Нешева И., ПРОГРАМА „Гимнастика с Психопрофилактика за жени с нормална бременност“. Спорт & Наука, 3/2014, с 134-142 ISSN 1310-3393

§ Nesheva I., Mihail Georgiev, Dimitrina Fenerova. Psychological tests in the Рrogram "Gymnastics with psychoprophylaxis for women with normal pregnancy”.  Международен конгрес 9th FIEP European Congress and 7 International Scientific Congress “SSA”, NSA “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria, 9-12 oct. 2014, електронен вариант. Book of abstracts., oral session, sports psychology – PSY, 2014, p. 40, ISSN 1310-3393

§ Нешева, И. Клиничен статус и обща характеристика на жени с нормална бременност, включени в Програма „Гимнастика с Психопрофилактика” в НСА. XI–та конференция с международно участие 7-8 ноември 2014. Уизд „Св. Кл. Охридски” Сборник „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, 2014, с. 314-320 ISSN 1314-2275

§ Nesheva I., Benefits of physical activity and the development of the program "gymnastics with psychoprophylaxis for women with normal pregnancy”. Research in Kinesiology(RIK), International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, Маcedonia, 2015, UDC 796, Vol. 43, № 2, p.210-214, ISSN 1857-7679


https://www.facebook.com/GymFitMama/
https://www.facebook.com/SportsClubEurope

 

Всяка жена би искала да изглежда добре. Доброто състояние е постижение, но е необходима воля, за да се придобие.

„ Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето” е предназначена за жената с воля, обичаща спорта – в частност гимнастиката, защото чрез нея се повишават общата издръжливост на майката, както и развитието на двигателните функции на кърмачето и детето.

Безспорен е фактът, че чрез движенията децата натрупват многостранен опит. Това вълнува всеки родител – децата му да бъдат здрави!

 

Нешева, И. Изследователски импакт чрез научни доклади в международни форуми. Изд. „Авангард Прима“, С., 2016 ISBN 978-619-160-593-4

Нешева, И. Монография. Мажоретни спортове – I част. Изд. „Авангард Прима“, С., 2016 ISBN 978-619-160-592-7

 

 

 


Мажоретният състав на НСА - златни медалисти през 2012 и 2014 година в Международен студентски турнир - Рим, Италия

https://www.youtube.com/watch?v=97P2jUS8lnQ – 2012 RIM, ITALIA

http://www.euroroma.eu/videos/2014.html - 2014 RIM, ITALIA

Документи
 
??????? ??? Facebook Twitter Share