НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Бонка Димитрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)
Мобилен тел: 0894-42-25-10
E-mail: prof.bonkadimitrova2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 25.09.1952 г. в гр. Стара Загора.

Средното си образование завършва в 31 ЕСПУ – гр. София, през 1970 г.
През същата година е приета като редовна студентка във ВИФ “Г. Димитров”.

За учебната 1979-1980 г. е избрана чрез конкурсен изпит за асистент по чл. 68 от КТ в катедра “ Гимнастика”, а от 1983 г. отново чрез конкурс е на постоянно място. През м. октомври е зачислена на свободна аспирантура.

На 22.12.1983 г. тя е избрана от Академичния съвет за главен асистент.

На 05.06.1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема:” Изследване на равновесната устойчивост при изпълнение на упражнения на греда”. На 14.11.1991 г. е одобрена от ВАК за “Кандидат на педагогическите науки” ( “доктор”).

През 2004 г. получава научното звание “доцент”.
Съдия е по спортна гимнастика – “ Международна категория” ( Бреве). Участвала е в международни съдийски семинари в София, Букурещ, Бигберх (Холандия).

От 2008 г. до 2020 г. е член на Академичния съвет на НСА „В. Левски“ и Факултетния съвет на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“

 От 2009 – 2020 г. е ВИД ръководител катедра  „Гимнастика“, НСА „Васил Левски“, София, а от 2015 г., професор в катедра „Гимнастика“

В настоящия момент заема длъжността  професор в катедра „Гимнастика“.

Член на Асоциацията на професорите от славянските страни.

Експерт към НАЦИД от 2012 г.

Експерт към НАОА от 2013 г.

Преподава и на студенти по секторна програма Еразъм  и участва в образователна европейска програма CEEPUS.

Наред с преподавателската и научна  дейност Б. Димитрова е  участвала като автор и в редица масови гимнастически композиции.

Съдия е по спортна гимнастика – “ Международна категория” ( Бреве). Участвала е в международни съдийски семинари в София, Букурещ, Бигберх (Холандия).

Ползва руски, английски и холандски език.
 


Спортна дейност

Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1962 г. в ЦСКА .

През периода на следването си е активна състезателка по спортна гимнастика в отбора на “ Академик” и печели медали в Студентските първенства.


Треньорска дейност

През периода 1992-1995 г. и 1997-2000 г. е поканена като треньор в спортен клуб “OBQ-Леоварден”, Холандия.


Публикации, учебници, ръководства

Участвала е в научни конференции  на катедрата, на Академията, на републикански и международни научни сесии.

Общият брой на научните и практико-приложните публикации е над сто. От тях три са монографии, една студия, над 25 са учебници и методически ръководства за студенти, учители и треньори.

Научноизследователските статии  са над седемдесет.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share