НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Илия Кючуков, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(331)
E-mail: doc.iliyakiuchukov2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 12.07.1960 г. в гр. Пазарджик

1978 г. - завършено средно образование в ЦСУ “Олимпийски надежди”.

От 1978 г. до 1980 г. отбива военната си служба в спортната школа към ДФС “Левски-Спартак”.

През 1984 г. завършва ВИФ “Г. Димитров” като редовен студент, треньорски факултет, специалност гимнастика.

От 01.09.86 г. работи в НСА като асистент към катедра “Гимнастика”.

 

От 22.10.90 г. е старши асистент.

 

От 06.07.94 г. е главен асистент.

 

Зачислен на свободна аспирантура през 2001 г.

 

 


Спортна дейност

Майстор на спорта по спортна гимнастика.


Треньорска дейност

След завършване на висше образование работи 2 години като треньор по гимнастика във физкултурно дружество “Левски-Спартак”.


Публикации, учебници, ръководства

Участник в Научните конференции на НСА в последните 3 години, а също и в 2 конференции с международно участие.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share