НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7844947 Картинка 5601595 Картинка 1563667 Картинка 5036537 Картинка 860129 Картинка 10451485 Картинка 3745435 Картинка 4355453 Картинка 7863083 Картинка 9846967
Финансово-счетоводен отдел

Месечни отчети Тримесечни отчети 2024 Картови плащания чрез ПОС терминални устройства Бюджет на НСА "Васил Левски" СЕБРА Финансови отчети

 

Длъжност

Име

Тел.

Главен счетоводител Николинка Любенова

(02) 40 14 241

Зам. гл. счетоводител Надя Цветкова

(02) 40 14 240

Счетоводител-експерт Нина Атанасова

(02) 40 14 240

Счетоводител-експерт

 Николай Николов  (02) 40 14 245
Счетоводител Емилия Кьосева

(02) 40 14 228

Счетоводител Антоанета Гергова

(02) 40 14 228

Счетоводител Елена Матейкова

(02) 40 14 346

Счетоводител Зорница Заркова

(02) 40 14 346

Счетоводител Мария Иванова 

(02) 40 14 245

Касиер-счетоводител Силвия Иванова

(02) 40 14 246

Касиер Мариела Петрова

(02) 40 14 229

 

Имейл на Финансово-счетоводен отдел: nsa_fso@nsa.bg

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА НСА

Бюджетна банкова сметка
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Всички постъпления, без тези по Набирателната сметка


При заплащане по банков път на такса обучение студентите следва в банковия документ да посочат трите си имена, ЕГН, курс, семестър, факултетен номер и факултет.


Набирателна банкова сметка
BG 74 BN BG 9661 3300 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"
Постъпления за депозити за процедури по ЗОП, гаранции за добро изпълнение на договори

 
 
Facebook Twitter Share