НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12173737 Картинка 2225568 Картинка 6113471 Картинка 1387282 Картинка 6952909 Картинка 4114601 Картинка 7951064 Картинка 2881191 Картинка 6596606 Картинка 11581468Картови плащания чрез ПОС терминални устройства


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  АДМИНИСТРИРА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

ОТ 2015 ГОДИНА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. 4. БЛОК  61, ВХ.В  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. 5. БЛОК  61, ВХ.Г,  Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 8. 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;

 

СЧИТАНО ОТ М.ЮНИ 2020 ГОДИНА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ И В ДРУГИ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ВУСБ – НЕСЕБЪР;
 2. ПУСБ“ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ“ – ВИТОША;
 3. ПУСБ „ПРОФ. НИКОЛА ХАДЖИЕВ“ – БОРОВЕЦ

 

             С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ  АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ  И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

            ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА  СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ЗА ТОВА  КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 

 
 
Facebook Twitter Share