НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8541962 Картинка 10764397 Картинка 8816909 Картинка 11289795 Картинка 1092944 Картинка 4467295 Картинка 10381833 Картинка 8465602 Картинка 2244090 Картинка 10810033

Доц. Денка Маринова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(443) / Кабинет 420
E-mail: denka_marinova@abv.bg

Образование и кариера

Денка Маринова е e кинезитерапевт, докторпо кинезитерапия, възпитаник на Националната Спортна Академия “В. Левски” – София.

Защитава дисертация на тема „Комплексна поддържаща терапия при множествена склероза“.

Придобита специалност “Медицинска физкултура“ през 1995 г към Медицински университет гр. София.

Професионалната й дейност започва през 1991 година в 8-мо ДКЦ гр. София. Клинична практика в областта на ортопедията, травматологията и неврологията от 1991 г до 2010 г.

Академичната и кариера датира от 2001 година като хоноруван преподавател в катедрата по “ГМ на кинезитерапията” на НСА “В. Левски” – София.

Член е на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.


Научни интереси

1. Кинезитерапия в неврологията – методики на кинезитерапия при лечението на неврологични заболявания – множествена склероза, ЛАС, оптикомиелит и други невроимунологични заболявания.

2. Китайски традиционни методи на лечение – акупунктура, мурикулотерапия, китайски масаж.

3. Влиянието на акупунктурата при болков сивндром.

4. Методики на китайски масаж при констипация, артериална хипертония, диабет и др.

5. Методики на адаптирана физическа активност и спорт – лечебно плуване

6. В областта на неконвенционалните методи за ефикасно повлияване на индивидуалното здраве -акупунктура, китайски масаж и аурикулотерапия, приложна кинезиология, диагностика по ФОЛ, хомеопатия, и др.


Публикации, учебници, ръководства

Участия в редица научни форуми, конгреси и конференции в областта на кинезитерапията, физикалната терапия, и неврорехабилитацията, Лектор в национални здравни форуми.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share