НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10766167 Картинка 8858735 Картинка 6456460 Картинка 8415769 Картинка 10276168 Картинка 11110663 Картинка 8682115 Картинка 8731312 Картинка 4502853 Картинка 9348510

Катедра ТМ на кинезитерапията

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Николай Попов, ДН


Преподаватели- Проф. Евгения Димитрова, ДН; Проф. Николай Попов, ДН; Проф. Румяна Ташева, доктор; Доц. д-р Валентин Иванов, доктор; Доц. Денка Маринова, доктор; Доц. Димитър Ганчев, ДН; Доц. Дияна Попова-Добрева, доктор; Доц. Любомира Саздова, доктор; Гл. ас. Гергана Марковска, доктор; Гл. ас. Мирела Христова, доктор; Гл. ас. Надежда Попова, доктор; Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор; Гл. ас. Стела Иванова, доктор; Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор; Ас. Дянко Ванев, доктор; Ас. Христо Панов

 

Във файловете по-долу можете да видите разписанията на часовете за зимния семестър на учебната 2020/21 година

Документи


 
??????? ??? Facebook Twitter Share