НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3998768 Картинка 1348421 Картинка 5225132 Картинка 9210233 Картинка 11229185 Картинка 5170936 Картинка 4926543 Картинка 5722695 Картинка 3852931 Картинка 5666533

Гл. ас. Мирела Христова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(427) / Кабинет 421
E-mail: mirahrist@yahoo.com

Образование и кариера

2006 – бакалавър кинезитерапевт НСА/София

2008 – магистър кинезитерапевт Заглавие на тезата – Кинезитерапия при Thoracic Outlet Syndrome

2009 – докторант НСА/София

Дисертационен труд на тема: Морфолгични характеристики и физическа дееспособност на ученици с увреден слух

2009 – Кинезитерапевт В Медицински център „Деца с проблеми в развитието”

2012 – асистент към НСА „Васил Левски”


Педагогическа дейност

Асистент по предметите:

- ОМФИ – Основни методи на функционалното изследване

- ТОС на КТ – Терапевтични основи и средства на Кинезитерапията

- Кинезитерапия в Ортопедия и Травматология

- Патокинезиология

- Мануална Терапия

- Кинезитерапия - Треньорски факултет


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share