НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8416923 Картинка 2861727 Картинка 6809395 Картинка 3611388 Картинка 8571760 Картинка 3850748 Картинка 10346134 Картинка 1800582 Картинка 8250616 Картинка 10913503

Гл. ас. Таня Груева-Панчева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(427) / Кабинет 421
E-mail: tgrueva2000@gmail.com

Образование и кариера

2002 – бакалавър кинезитерапевт НСА/София

2005 – магистър кинезитерапевт KULeuven/Leuven/Belgium

2014 – доктор НСА/София

Дисертационен труд на тема: Проучване ефекта от ранно включване на упражнения от затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстна връзка

2005-2007 – кинезитерапевт, частна практика в Жирона/Испания

2008-2010 – кинезитерапевт в клуб за здраве и красота Магама

2010 –кинезитерапевт към МЦ „ВИП клиник”

2010 – асистент към НСА „Васил Левски”

Квлификационни курсове:

Кинезиотейпинг – fundamental and advanced (KT1&KT2&KT3)

Brian Mulligan concept – Mobilization with movements, NAGS, PRP’s (A&B part)

Еластично съпротивление и проприоцептивна тренировка в кинезитерапията

Владее английски, испански и руски език.

Член на асоциацията на физиотерапевтите (АФА) в България


Педагогическа дейност

Преподавател по: Общи методи на функционално изследване е кинезитерапията; терапевтични основи и средства на кинезитерапията; Патокинезиология; Кинезитерапия в ортопедията и травматологията и кинезитерапия на ТФ


Научни интереси

Мускулно-скелетна кинезитерапия, спортна кинезитерапия и кинезитерапия в ортопедията и травматологията


Публикации, учебници, ръководства

Съавтор на учебници

1. Попов Н, Попова Д, Груева Т. Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия. НСА-ПРЕС, София 2012, глава 5, стр. 201-227 и глава 7 глава 7, стр. 276-290

2. Попов Н, Попова Д, Груева Т. Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници. НСА-Прес, София 2013, глава 5 – раздел 2 и 3)

Научни статии

1. Груева Т, Ф Стаес, С Ван Дун. Кинезиологично изследване на колянна става от стоеж при три различни състояния. Ортопедия и Травматология (2010), 3-4:158-166

2. Груева Т. Обосновка на приложението на упражнения в затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстан връзка. Кинезитерапия и рехабилитация (2010), 1-2:53-57

3. Grueva T. The role of the functional exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. Sport&Science, extra issue, 2012, p.571-574

4. Груева Т. Влияние на проприоцептивните упражнения върху статичния постурален баланс при унилатерален стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Кинезитерапия и рехабилитация. Физиотерапия (2014),1-2:4-9

5. Груева Т. Динамика на възстановяване при поддържане на спокоен стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Физиотерапия (2014),1-2:10-14

6. Груева Т. Функционални особености и предпоставки за развитие на патокинезиологични промени в цервикалния гръбнак. Физиотерапия (2015), 1-2:52-56

7. Груева Т. Кинезиологични основи на комплексното функционално възстановяване на гръдния дял на гръбначния стълб и ребрата. Физиотерапия (2015), 1-2:57-61

8. Груева Т. Динамика на възстановяване на постуралния баланс при поддържане на спокоен унилатерален стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Медицина и спорт (2015), 1-2:8-12

9. Груева Т. Упражнения от затворена кинетична верига и мястото им в рехабилитацията след изолирана реконструкция на предна кръстна връзка. Медицина и спорт (2016), 1-2

10. Груева-Панчева Т. Динамичен постурален контрол при пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка. Спорт§Наука (2015), 6:118-123

11. Груева-Панчева Т, Попов Н. Функционална оценка на пациенти претърпели реконструкция на предна кръстна връзка. Спорт§Наука (2016), 1

 


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share