НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10341377 Картинка 8731924 Картинка 3652644 Картинка 10424746 Картинка 6712044 Картинка 5532343 Картинка 4841165 Картинка 8928016 Картинка 11649685 Картинка 4714470

Гл. ас. Дарина Захариева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(407) / Кабинет 402
Мобилен тел: 0892 25 13 56
E-mail: dariandarhiv@abv.bg

Образование и кариера

Заършила е НСА - специалност Кинезитерапия.

От 2002 година работи деца с церебрална парализа след завършен курс по Войта (специализирана методика за работа с деца с церебрална парализа.
След завършване на магистърското си обучение започша работа в Дом за медико-социални грижи за деца „Света София”, където работи и като хоноруван преподавател към НСА „В. Левски” по КТ в педиатрията.
Успоредно с това от 2006 година работи в МЦ „Алитера Мед” в отделението по физиотерапия и рехабилитация. От 2007 година асистент в НСА


Педагогическа дейност

Преподава в следните учебни дисциплини: 1. КТ в педиатрията; 2. КТ в кардиохирургията; 3. KT във вътрешни болести; 4. КТ при нервни и психични болести; 5. КТ в гериатрията 6. КТ на учителски профил.


Научни интереси

Научни интереси 1. Кинезитерапия в педиатрията - методики на кинезитерапия при лечението на различни заболявания в детска възраст - нервно-развойна рехабилитация на Войта, концепция на Бобат, методика от упражнения с голяма терапевтична топка - swiss - ball


Контакти:  Гургулят: (02) 988-15-11(12,13)  

E-mail: dariand@abv.bg

 
??????? ??? Facebook Twitter Share