НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8395278 Картинка 9572230 Картинка 4757052 Картинка 4288430 Картинка 12332319 Картинка 5417381 Картинка 10223121 Картинка 10520929 Картинка 4670276 Картинка 7014882

гл. ас. Дарина Захариева, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 407 / Кабинет 402
Мобилен тел: +359 892 25 13 56
E-mail: dariandarhiv@abv.bg

Образование и кариера

Заършила е НСА - специалност Кинезитерапия.

От 2002 година работи деца с церебрална парализа след завършен курс по Войта (специализирана методика за работа с деца с церебрална парализа.
След завършване на магистърското си обучение започша работа в Дом за медико-социални грижи за деца „Света София”, където работи и като хоноруван преподавател към НСА „В. Левски” по КТ в педиатрията.
Успоредно с това от 2006 година работи в МЦ „Алитера Мед” в отделението по физиотерапия и рехабилитация. От 2007 година асистент в НСА


Педагогическа дейност

Преподава в следните учебни дисциплини: 1. КТ в педиатрията; 2. КТ в кардиохирургията; 3. KT във вътрешни болести; 4. КТ при нервни и психични болести; 5. КТ в гериатрията 6. КТ на учителски профил.


Научни интереси

Научни интереси 1. Кинезитерапия в педиатрията - методики на кинезитерапия при лечението на различни заболявания в детска възраст - нервно-развойна рехабилитация на Войта, концепция на Бобат, методика от упражнения с голяма терапевтична топка - swiss - ball


Контакти:  Гургулят: (02) 988-15-11(12,13)  

E-mail: dariand@abv.bg