НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11895117 Картинка 9884694 Картинка 3164412 Картинка 5716990 Картинка 6321379 Картинка 7048203 Картинка 4629294 Картинка 10104991 Картинка 8048062 Картинка 6948998

Гл. ас. Пенка Минчева-Болгурова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(443) / Кабинет 420
E-mail: minchevapepi@yahoo.com

Научни интереси

Кинезитерапия в областта на Ортопедията и травматологията;

Кинезитерапия при болни с функционални и хронични проблеми на гръбначния стълб;

Мануална терапия (Kaltenborn F., Schneider W., T. Dvorak und T. Trifscheer ) изследване функцията на периферните стави и ставите на гръбначния стълб – подбор на техники за приложение;

Нови методики и средства за приложение в Кинезитерапията ( Thera Band exercises; Fit ball exercises, etc).


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share