НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4877461 Картинка 1403109 Картинка 9337572 Картинка 5541673 Картинка 4957556 Картинка 1248575 Картинка 6696091 Картинка 2328182 Картинка 4788005 Картинка 2541093

Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(428) / Кабинет 405
E-mail: irenaludmilova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА “В.Левски”
Академично образование: магистър по кинезитерапия. Магистър по АФА в рамките на
EMDAPA.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. Адаптирана физическа активност;
  2. КТ неврологията;
  3. КТ в гериатрията;
  4. КТ при вътрешни болести.


Приемно време: вторник от 15.00 – 17.00 часа и сряда от 14.00 – 16.00 часа
в НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят”№1

 
??????? ??? Facebook Twitter Share