НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9787077 Картинка 9203929 Картинка 8499511 Картинка 11279931 Картинка 9831448 Картинка 5533206 Картинка 8405069 Картинка 619267 Картинка 2886378 Картинка 1231108

гл. ас. Ирена Людмилова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 428 / Кабинет 405
E-mail: irenaludmilova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА “В.Левски”
Академично образование: магистър по кинезитерапия. Магистър по АФА в рамките на
EMDAPA.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска програма по следните учебни дисциплини:

  1. Адаптирана физическа активност;
  2. КТ неврологията;
  3. КТ в гериатрията;
  4. КТ при вътрешни болести.


Приемно време: вторник от 15.00 – 17.00 часа и сряда от 14.00 – 16.00 часа
в НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят”№1