НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1183798 Картинка 11591221 Картинка 3473292 Картинка 11627857 Картинка 3155421 Картинка 8307009 Картинка 6879211 Картинка 3626233 Картинка 539357 Картинка 8899715

доц. д-р Диана Стефанова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 408 / Кабинет 416
E-mail: dn_stefanova@yahoo.com

Образование и кариера

Завършила е медицински институт – град Плевен. Придобита специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация.


Педагогическа дейност

Преподава на студентите в бакалавърска и магистърска програми по следните учебни дисциплини:

  1. КТ при вътрешни болести;
  2. КТ в педиатрията;
  3. Физиотерапия и рехабилитация.


Приемно време: понеделник и четвъртък от 13.00 – 15.00 часа
НСА”В.Левски”, ул.”Гургулят” №1