НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3892583 Картинка 8633869 Картинка 6240239 Картинка 5131521 Картинка 8900303 Картинка 12230768 Картинка 12143260 Картинка 616411 Картинка 4085141 Картинка 9507718Конспект за Държавен изпит

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – СПОРТНА АНИМАЦИЯ- ОКС-МАГИСТЪР


1. СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ.

2. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.

3. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

4. СЪВРЕМЕННО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СПОРТА И ТУРИЗМА.

5. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОРТАНТА АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМА.

6. РЕКРЕАТИВНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ. РИТМИКА И ТАНЦИ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКА СПОРТНА АНИМАЦИЯ.

8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ СНЕЖНИ СПОРТОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ КАТО АНИМАЦИОНЕН ПРОДУКТ.

10. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА В ЛЕТНИТЕ ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ.

11. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТНО-АНИМАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ.

12. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ.

13. КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ ВЪВ ВОДНА СРЕДА.

 

 
 
Facebook Twitter Share