НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Иван Мардов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(252)
E-mail: mardov@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 15.01.1960 г. гр. Разлог

  1. 1996 г.- асистент по футбол в катедра “ Футбол и тенис “
  2. 1999 г - старши асистент. Същата година разкрива докторска дисертация.
  3. 2006 г- - по настоящо гл. асистент и защитава докторка дисертация


Треньорска дейност

  1. * Треньор ФК ”Места” Хаджидимово -1986 – 1990 г.
  2. * 1991 г. – 1995 г. треньор ФК “ Пирин “ Гоце Делчев


Публикации, учебници, ръководства

  1. Авторска дейност свързана с изготвянето на нормативната база
  2. Публикации, статии, доклади – над 10
  3. Участие в конференции и форуми – 5


Служебен адрес: 1710 София, НСА, кв. Студентски град, бл.70, офис 118

??????? ??? Facebook Twitter Share