НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2699866 Картинка 1655880 Картинка 9407414 Картинка 1531178 Картинка 4361089 Картинка 8659725 Картинка 391385 Картинка 2591506 Картинка 2056928 Картинка 10625462

Гл. ас. Иван Мардов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(252)
E-mail: mardov@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 15.01.1960 г. гр. Разлог

  1. 1996 г.- асистент по футбол в катедра “ Футбол и тенис “
  2. 1999 г - старши асистент. Същата година разкрива докторска дисертация.
  3. 2006 г- - по настоящо гл. асистент и защитава докторка дисертация


Треньорска дейност

  1. * Треньор ФК ”Места” Хаджидимово -1986 – 1990 г.
  2. * 1991 г. – 1995 г. треньор ФК “ Пирин “ Гоце Делчев


Публикации, учебници, ръководства

  1. Авторска дейност свързана с изготвянето на нормативната база
  2. Публикации, статии, доклади – над 10
  3. Участие в конференции и форуми – 5


Служебен адрес: 1710 София, НСА, кв. Студентски град, бл.70, офис 118

 
??????? ??? Facebook Twitter Share