НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2834281 Картинка 7195059 Картинка 7538714 Картинка 7679199 Картинка 7433257 Картинка 11231414 Картинка 10800782 Картинка 5081379 Картинка 229529 Картинка 5082269

Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Ледени спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(337)
Мобилен тел: +359 878 637 414
E-mail: tania.yordanova@online.bg

Образование и кариера

Средно образование – Общообразователно средно училище-интернат № 62 със спортен профил, Санкт Петербург (Русия) – отличен успех, наградена със златен медал през 1982 г.
През 1987 г. завършва с отличие Държавен централен институт за физическа култура (ГЦОЛИФК), Москва (Русия) – с образователно-квалификационна степен Магистър с професионална квалификация Преподавател – треньор по фигурно пързаляне.
През 1988 г. е методист в Организационен Комитет Универсиада’89, София, България.
От 1988 г. е преподавател по фигурно пързаляне в катедра Технически и ледени спортове в НСА.
От 2002 г. е международен съдия по фигурно пързаляне.
От 2008 г., след успешно взет изпит, съдия на Международен кънки съюз в категория индивидуално и спортни двойки по фигурно пързаляне, а от 2017 г., и категория танци на лед. 2018 г. успешно взет изпит за международен технически контрольор по фигурно пързаляне в категория индивидуално. От 2009 г. съдия на шампионатите на ИСУ: европейски, световни първенства и Зимни Олимпийски Игри – Сочи 2014 г.
От 2006 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по кънки. Председател на Българска федерация по кънки от 5 януари 2011 г. до сега.
Член на организационния комитет на Световни първенства по фигурно пързаляне за юноши и девойки София 2008 г. и 2009 г. и на организационния комитет на Световното първенство по шорттрек София 2010 г.
Председател на организационния комитет на Световни първенства по фигурно пързаляне за юноши и девойки София 2014 г. и 2018 г.
2019 г. придобива научната степен „Доктор“ в професионално направление Спорт, по докторска програма „Теория и методология на спортната наука.
Владее писмено и говоримо руски, английски и италиански език


Педагогическа дейност

След проведен конкурс през 1988 г., е назначена за научен сътрудник по фигурно пързаляне в катедра „Зимни спортове и авто-мото“.
От 1992 г. е ст. асистент в катедра „Зимни спортове“, а от 2000 г. в катедра „ТФВ, ледени и технически спортове.
От 2006 г. е гл. асистент в катедра „Технически и ледени спортове“


Научни интереси

проблеми на високото спортно майсторство във фигурното пързаляне и шорттрек; организация и управление на тренировъчен и състезателен процес, проблеми в областта на съдийството и др.


Публикации, учебници, ръководства

НАУЧНИ СТАТИИ

 1. Самостоятелни
 2. Йорданова, Т. Д., Една от главните възпитателни задачи: развитие на чувството за колективизъм, С., Треньорска мисъл, 1988, 22-24 с.
 3. Йорданова, Т., Съвременни изисквания към скоковите елементи във фигурното пързаляне за категория – девойки (13-19 годишни). София: Спорт и наука, брой 1/2017, ISSN 1310-3393.
 4. Йорданова, Т., Изследване влиянието на техническите елементи върху класирането във фигурното пързаляне при девойки (13-19 годишни) за 10 години. София: Спорт и наука, брой 5/2017, ISSN 1310-3393.
 5. Yordanova, T., Research on anthropometric factors and balance stability of figure skaters. Sofia: JOURNAL of Applied Sports Sciences 01/2020 DOI: 37393/JASS.2020.01.7.
 6. Yordanova, T., Analysis of the dependence between jumping takeoff and anthropometric indicators of female figure skaters. Sofia: JOURNAL of Applied Sports Sciences 02/2020 DOI: 37393/JASS.2020.02.5.
 7. В съавторство
 8. Иванова, Д., Андонов, Х., Иванов, Д., Йорданова, Т. Основаване и развитие на Международния кънки съюз – ISU. София: Спорт и наука, брой 2/2018, ISSN 1310-3393.
 9. Йорданова, Т., Тишинов, О., Зарева, И., Биомеханична структура на безопорното състояние при изпълнение на скокове във фигурното пързаляне и балета. София: Рекреативна &Wellness Индустрия и Нишов Туризъм, 2021/1, e-ISSN: 2603-493X, с. 23-29.

НАУЧНИ СТАТИИ В ЧУЖБИТА – в съавторство

 1. Медведєва, І., Абеле, А., Іорданова, Т. СТРУКТУРА І ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФІГУРИСТІВ. Киев: Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University, Issue 11 (105) 2018 (Medvedeva I., Abele A., Yordanova T. Structure and content of special physical training of skilled skaters.)
 2. Ступень, М. П., Тишкина, А. А., Иорданова, Т. Тенденции развития женского одиночного фигурного катания на коньках. Минск: Международный научный конгресс „Ценности, традиции и новации современного спорта“, 2018
 3. Медведєва, I. М., Турчинова, Г. В., Yordanova, T. Методичнi основи суддiвства за новою системою -5 до +5 у фiгурному катаннi на ковзанах. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. /Фізична культура і спорт / Випуск 3К (110) 19. К. 2019. С.357-361.

 

Участие в създаването на „Спортен терминологичен речник“ НСА/ПРЕС 2010.

 

Конференции и конгреси

 1. Ступень, М. П., Тишкина, А. А., Иорданова, Т. Тенденции развития женского одиночного фигурного катания на коньках. Минск: Международный научный конгресс „Ценности, традиции и новации современного спорта“, 2018.
 2. X международна научно-практическа конференция „Съвременни проблеми и перспективи за развитие на физическото възпитание, здравето и професионалното обучение на бъдещи специалисти по физическо възпитание и спорт”, Киев, 21-22 март 2019.
 3. Војислава Васовић, др Татјана Јорданова (Татяна Йорданова), др Дејан Васовић, Квантификовање уметничког у спорту на примеру уметничког клизања. Национални научни скуп „ЕСТЕТСКИ СПОРТОВИ ИЗМЕЂУ УМЕТНОСТИ И СПОРТА“. Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 04.07.2021 http://online.anyflip.com/genwj/dsit/mobile/index.html.

 

Проекти

Участие в научно-изследователски проект на тема: „Разработване на система от методики, специфични критерии и тестове“ ГД-192/14.04.2014г.

Участие в проект BG05M2ОP001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики“ – Фаза I, 2017 в качеството си на ментор.

Участие в проект BG05M2ОP001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики“ – Фаза II, 2020 в качеството си на ментор.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share