НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6806692 Картинка 1894941 Картинка 12327031 Картинка 8494197 Картинка 6119468 Картинка 589338 Картинка 6323730 Картинка 4415069 Картинка 3628108 Картинка 1910549

Доц. Юри Вълев, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Конен спорт
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(184)
Мобилен тел: 0893 396 360
E-mail: yurivalev@abv.bg

Образование и кариера

Средно образование - Техникум по ветеринарна медицина "И.П.Павлов", Стара Загора през 1979 г.
През 1985 г. завършва ВИФ (Национална спортна академия) - специалност Конен спорт, ОКС Магистър.
До 1987 г. е треньор по конен спорт в ДФС "Електрон, гр. Стара Загора.
От 1987 г. е преподавател по конен спорт в катедра Технически и ледени спортове в НСА.
От 1988 г. е международен съдия по прескачане на препятствия.
През 1991 г. прави тримесечна специализация в Германия - ездово уилище в град Фирзен-Дюлкен.
От 2000 г. е международен съдия по всестранна езда.
От 1996 г. до 2012 г. е председател на ездови клуб , директор и организатор на ежегоден Международен турнир по прескачане на препятствия "Св. Георги".
От 1996 до 2016 г. е член на Управителния съвет на Българската федерация по конен спорт.

От 2014 г. придобива научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка.

От 2016 г. заема академичната длъжност „Доцент”.

На 17.10.2017 г. е избран за зам.-декан на Треньорски факултет


Педагогическа дейност

След проведен конкурс през 1987 г., е назначен за преподавател по конен спорт в катедра „Водни спортове“.
От 1990г. е учредена катедра „Технически и ледени спортове“, в която е прехвърлена специалност Конен спорт и той е водещ преподавател.


Спортна дейност

От 1972 до 1979 г. е състезател на ДФС "Берое" гр. Стара Загора и има много призови класации е дисциплините прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда, като е член на националния отбор по прескачане на препятствия.
През 1976 г. на Балканските игри в гр. Шумен е двоен Балкански шампион по прескачане на препятствия - индивидуално и отборно.
От 1976 г. е Майстор на спорта по конен спорт.
От 1985 г. до 1987 г. е състезател на ДФС "Електрон" гр. Стара Загора, а от 1992 г. до 2009 г. е състезател в Ездови клуб "Св. Георги" в София.


Научни интереси

Научните му интереси са насочени към оптимизиране на обучението по конен спорт, усъвършенстване на методиките на обучение на ездача и коня.


Публикации, учебници, ръководства

І. Самостоятелни:

1.     Вълев, Ю. Д., Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачане на препятствия, С, БФКС, 1990,61с.

2.     Вълев, Ю. Д., Основна обездка на коня, ISBN-10: 954-642-266-5, С, PENSOFT, 2006,96 с.

3.     Вълев, Ю. Д. 2012,  Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт. Международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”, С,

4.     Вълев, Ю. Д. 2014, Характеристика на състезателната дейност и планиране на едногодишния тренировъчен процес в дисциплината „издръжливост“ от конния спорт. Спорт и наука, кн. 3, С.

5.     Вълев, Ю. Д., Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища. Тестове за контрол и оценка на подготовката на ученици от V до ХІІ клас в спортните училища, 2012,

6.     Вълев, Ю. Д., Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт, ISBN 978-954-718-359-9, С, НСА ПРЕС, 2013,178 с.

7.     Вълев, Ю. Д., Ръководство за обучение на коня в конния спорт, ISBN 978-954-718-358-2, С,  НСА ПРЕС, 2013, 130с.

8.     Вълев, Ю. Д., Обучение на коня. Езда, бр. 82, 2013,С.

9.     Вълев, Ю. Д., Обучение на коня. Езда, бр. 83, 2013,С.

10.   Вълев, Ю. Д., Начална подготовка на ездача. Езда, бр. 84, 2013,С.

11.   Вълев, Ю. Д., Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация – помощник треньор по конен спорт, 2014,

12.   Вълев, Ю. Д., Контрол на специализираната подготовка на ездача в началното обучение по конен спорт. Спорт и наука, кн. 5, ISSN 1310-3393, 2014, С.

13.   Вълев, Ю. Д., Развитие на конния спорт в България от края на Втората световна война до наши дни, Спорт и наука, кн. 2, ISSN 1310-3393, 2015, С.

14.   Valev Yuri, Planning the one-year training process in equestrian sport Endurance discipline, Activities in physical education and sport, Skopie, 2015,

15.   Вълев, Ю. Д., Скала на обучение в конния спорт, Спорт и наука, кн. 5, ISSN 1310-3393, 2015, С. 


16.   Вълев, Ю. Д., Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт, Монография,  С, ISBN 978-954-718-402-2 С, НСА ПРЕС, 2015, 170 с.

17.   Вълев Ю., Теория и методика на обездката на коня, Учебно помагало, ISBN 978-954-718-442-8, 144 с., 2016

18.   Вълев Ю., Оценяване на тестовете в дисциплината обездка от конния спорт, Спорт и наука, кн. 3, ISBN 1310-3393,  2016

19.   Вълев Ю., Тренировъчна скала в конния спорт, Спорт и наука, кн. 5-6, ISBN 1310-3393, 2016

20.   Вълев Ю., Първи български съдия на презокеанско състезание, Сп. Езда, м. Май, 2016

21.   Вълев Ю., Понятиен апарат в конния спорт, Сборник научни доклади „Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия научно-приложни изследвания“, НСА Прес, ISBN 978-954-718-461-9, 2017

22.   Вълев Ю., Ретроспективен анализ на конния спорт в България до края на втората световна война, Сборник научни доклади 75 години катедра Мениджмънт и история на спорта“, НСА Прес, ISBN 978-954-718-486-2, 2017

23.   Вълев Ю., Учебна програма по конен спорт, Учебни програми за обучение по спортна подготовка в спортните училища, с. 176-184, С. 2016

24.   Вълев Ю., Принципи на оценяването в дисциплината обездка от конния спорт, Сборник научни доклади „Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия научно-приложни изследвания“, НСА Прес, ISBN 978-954-718-461-9, 2017

25.   Yuri Valev, The Stress in the Relationship between Rider and Horse in Initial Training Equestrian Sport, International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE), Volume 4, Issue 1, 2018, PP 1-3 ISSN 2454-6380, 2018

26.   Вълев Ю., Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия, Монография, НСА Прес, ISBN 978-954-718-520-3, 256 с., 2018

27.   Вълев Ю., История на дисциплината издръжливост от конния спорт, Спорт и наука, кн. 6, ISBN 1310-3393, 2018

28.   Вълев Ю., Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня в дисциплината обездка, Монография, НСА Прес, ISBN 978-954-718-575-3, 228 с., 2019

 

ІІ. В съавторство

29.   Вълев, Ю. Д., Р. Атанасов, Страхът при  начално обучение по конен спорт. Спорт и наука, кн. 4, 2014, С.

30.   Вълев, Ю. Д., Колев, И., Илиев, Д., Христов, Р., Оцетов, М., Атанасов, Р., Развитие на конния спорт в България до края на Втората световна война. Спорт и наука, кн. 1, 2015, С.

31.   Колев, И., Вълев, Ю., Христов, Р., Илиев, Д., Техника на стартиране в новата колоездачна дисциплина „БМХ суперкрос“, Спорт и наука, кн. 2, 2015, С.

32.   Вълев, Ю. Д., Колев, И, Видове дисциплини в конния спорт, научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука”, 2015, С.

33.   Вълев, Ю. Д., Ачкаканов, И., Съвременни тенденции в развитието на конния спорт, научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука”, 2015, С.

34.   Вълев, Ю. Д., Димитров, В., 2015, Въздействие на конния спорт върху човека, Спорт и наука, кн. 5, С.

35.   Вълев Ю. , Крумов Й., Планиране на тренировъчния процес в дисциплината „издръжливост“ от конния спорт, Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, ISBN 978-954-718-492-3, 2017

36.   Вълев Ю. , Крумов Й., Изтъкнати педагози по конен спорт на Академията, Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, ISBN 978-954-718-492-3, 2017

37.   Вълев Ю. , Петков К. , Хипотерапия и терапевтична езда, Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, ISBN 978-954-718-492-3, 2017

38.   Вълев Ю., Иванова Р. Н., Теория и методика на дисциплините всестранна езда и издръжливост, Учебно помагало, НСА Прес, ISBN 978-954-718-537-1, 234 с., 2018

39.   Вълев Ю., Дикова П., Петкова Л., Същност на дисциплината издръжливост от конния спорт, Спорт и наука, Извънреден брой 1, ISSN 1310-3393, 2018

40.   Димитров В., Вълев Ю., Влияние на тренировките по кунг фу върху тревожността на учениците, Спорт и наука, Извънреден брой 1, ISSN 1310-3393, 2018

41.   Дойчев Б., Вълев Ю., Конен спорт и екологичното му въздействие върху околната среда, Спорт и наука, кн. 6, ISBN 1310-3393, 2018

 

 


 

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share