НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Иван Ачкаканов, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Спортна стрелба
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(186)

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 27.12.1953 г. в София

Средно образование - 1972
Висше образование - Висш институт за физическа култура- София 1979, специалност- физическа култура
Началник на стрелкови клуб към СС на ОСО 1979
Асистент по спортна стрелба в НСА- София от 1984
Старши асистент - 1987
Главен асистент - 1992
Р-л сектор спортна стрелба към катедра ”Технически спортове” в НСА 1992
Р-л катедра Технически и ледени спортове - от 2010-2012 г.

Защитена докторска дисертация на тема „Създаване модели на изстрела като средство за усъвършенствуване техническата подготовка на висококласни състезатели по спортна стрелба” - 1994
След конкурс му е дадено научно звание доцент - 1998
След защита на голяма докторска дисертация му се присъжда научна степен „Доктор на науките”. 2011


Педагогическа дейност

Преподавател по спортна стрелба в НСА

Бил е ръководител на дипломни работи на студенти от НСА както и рецензент на такива.


Спортна дейност

Състезател по спортна стрелба (ЦСКА, Академик) със спечелени медали от вътрешни и международни състезания в периода 1968 – 1978 г.


Треньорска дейност

Треньор по спортна стрелба- Академик София, 1982

Работи по съвместителство като главен селекционер на НО по спортна стрелба към БФСС. С националния отбор през периода 1993-1997 има спечелени над 80 медала от европейски и световни първенства, един световен рекорд и четири медала от ОИ- Атланта, САЩ

Работил е по време на целия си преподавателски стаж в НСА и като научен консултант към Националните отбори по спортна стрелба.

Главен треньор на НО по спортна стрелба на кралство Бахрейн 2003-2008. Треньорската му дейност с НО на Бахрейн е свързана с пълното съзадаване на отбори по всички дисциплини. През този период има спечелени над 30 медала и един арабски рекорд.


Научни интереси

Дългогодишната му научно-изследователска дейност е свързана с усъвършенствуване на методиката на подготовка и контрола в отделните етапи на спортното майсторство. Изследвани са проблеми на подбора, физиологични и биохимични промени след тренировъчно натоварване по спортна стрелба. Особено място заемат и изследванията свързани с изграждането на индивидуалните модели на изстрела с цел усъвършенствуване на техническата подготовка. Също така и изграждането на нов методологичен подход в контрола на спортната дейност на стрелците.

 


Публикации, учебници, ръководства

Има 36 научни публикации и книги в сферата на спортната стрелба. През посочения по-горе период водещи са научните му интереси, изследвания и публикации, свързани с разработване на методиката на подготовка по спортна стрелба, както и контрола, като процес в спортната тренировка.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share