НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6595440 Картинка 5745586 Картинка 12196973 Картинка 10341035 Картинка 4605027 Картинка 3201404 Картинка 781312 Картинка 11404325 Картинка 1254247 Картинка 704920

Проф. Иван Ачкаканов, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Спортна стрелба
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(186)

Образование и кариера

Дата и място на раждане: 27.12.1953 г. в София

Средно образование - 1972
Висше образование - Висш институт за физическа култура- София 1979, специалност- физическа култура
Началник на стрелкови клуб към СС на ОСО 1979
Асистент по спортна стрелба в НСА- София от 1984
Старши асистент - 1987
Главен асистент - 1992
Р-л сектор спортна стрелба към катедра ”Технически спортове” в НСА 1992
Р-л катедра Технически и ледени спортове - от 2010-2012 г.

Защитена докторска дисертация на тема „Създаване модели на изстрела като средство за усъвършенствуване техническата подготовка на висококласни състезатели по спортна стрелба” - 1994
След конкурс му е дадено научно звание доцент - 1998
След защита на голяма докторска дисертация му се присъжда научна степен „Доктор на науките”. 2011


Педагогическа дейност

Преподавател по спортна стрелба в НСА

Бил е ръководител на дипломни работи на студенти от НСА както и рецензент на такива.


Треньорска дейност

Треньор по спортна стрелба- Академик София, 1982

Работи по съвместителство като главен селекционер на НО по спортна стрелба към БФСС. С националния отбор през периода 1993-1997 има спечелени над 80 медала от европейски и световни първенства, един световен рекорд и четири медала от ОИ- Атланта, САЩ

Работил е по време на целия си преподавателски стаж в НСА и като научен консултант към Националните отбори по спортна стрелба.

Главен треньор на НО по спортна стрелба на кралство Бахрейн 2003-2008. Треньорската му дейност с НО на Бахрейн е свързана с пълното съзадаване на отбори по всички дисциплини. През този период има спечелени над 30 медала и един арабски рекорд.


Научни интереси

Дългогодишната му научно-изследователска дейност е свързана с усъвършенствуване на методиката на подготовка и контрола в отделните етапи на спортното майсторство. Изследвани са проблеми на подбора, физиологични и биохимични промени след тренировъчно натоварване по спортна стрелба. Особено място заемат и изследванията свързани с изграждането на индивидуалните модели на изстрела с цел усъвършенствуване на техническата подготовка. Също така и изграждането на нов методологичен подход в контрола на спортната дейност на стрелците.

 


Публикации, учебници, ръководства

Има 36 научни публикации и книги в сферата на спортната стрелба. През посочения по-горе период водещи са научните му интереси, изследвания и публикации, свързани с разработване на методиката на подготовка по спортна стрелба, както и контрола, като процес в спортната тренировка.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share