НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1533152 Картинка 851063 Картинка 8325742 Картинка 7140056 Картинка 1418258 Картинка 10224910 Картинка 4181728 Картинка 4037044 Картинка 3595040 Картинка 1790664

Ас. Александра Харалампиева

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Спортна стрелба
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(186) / Кабинет 313
E-mail: a.haralampieva@abv.bg

Образование и кариера

Завършила НСА "Васил Левски" - ОКС "Бакалавър", специалност "Спортна стрелба" и "Спортен мениджмънт". 
През 2016 г. се дипломира в ОКС "Магистър", специалност "Спортен мениджмънт".

От 2022 г., след спечелен конкурс, е преподавател по спортна стрелба в НСА.


Педагогическа дейност

Преподавател по спортна стрелба в НСА


Спортна дейност

Състезател по спортна стрелба в периода 2003-2011 г.


Научни интереси

Научни интереси в областта на: повишаване квалификацията на треньорските кадри, управление на спортни организации, 
развитие на стрелковия спорт сред подрастващите, подбора в спортната стрелба и др.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share