НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4395266 Картинка 1273310 Картинка 1821518 Картинка 4920445 Картинка 6167772 Картинка 12237994 Картинка 4905912 Картинка 6584250 Картинка 2612116 Картинка 7680441

Ас. Петя Петкова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(341) / Кабинет 323
Мобилен тел: +359878311588
E-mail: petkova.k.petya@abv.bg

Образование и кариера

2020 г. Назначен като „Асистент“ след конкурс в катедра “Лека атлетика” при НСА „Васил Левски“.
2018-2020 г. Придобива професионална квалификация треньор по „Лека атлетика”.
2018 до момента Председател на Техническа комисия по Лека атлетика при Асоциация за университетски спорт „Академик“ от 2018 г. до момента.
2017-2018 г. Завършва втора ОКС магистър по специалност „Спорт за високи постижения-Лека атлетика”.
2017 г. Защитава образователно-научната степен „Доктор” (PhD) на тема: Експериментиране на лекоатлетически средства за подобряване на физическата дееспособност при 7-10 годишни ученици“
2014-2020 г. Хоноруван преподавател към катедра „Лека атлетика“, при НСА „Васил Левски“.
2014-2017 г. Редовен докторант към Катедра „Лека атлетика“.
2012-2014 г. Учител, спортна подготовка в ОДЗ № 9 “Делфин”, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас.
2011-2012 г. Учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ ”Св. Климент Охридски”, с. Рудник, общ. Бургас (вече квартал на гр. Бургас).
2009-2010 г. Завършва ОКС магистър по специалност „Физическо възпитание и спорт в средната образователна степен на СОУ”.
2005-2009 г. Завършва НСА „Васил Левски” със специалност учител по физическо възпитание и треньор по тенис и 3 квалификационни курса:
- Курс за масаж – Рефлексотерапия.
- Професионална квалификация за методист по ФП в МВР и Въоръжените сили.
- Курс за съдия по лека атлетика, категория B.


Педагогическа дейност

- Участие в 17 научни конференции, от които 2 в чужбина.
- Автор на 24 научни публикации, от които 3 в чужбина.


Треньорска дейност

2018 г. Треньор по Лека атлетика на детски групи към Клуб по лека атлетика към НСА „Васил Левски“ (КЛАСА) от 2018 г.
2015-2019 г. Треньор по спортно подготвителни игри в детски градини в гр. София от 2015г. до 2019 г.


Научни интереси

Основните научни интереси засягат:
- леката атлетика в училищното Физическо възпитание.
- лекоатлетическите състезания в образователната система.
- педагогика на обучението в отделните степени и етапи на обучение;
- лекоатлетически спортни занимания при подрастващи лекоатлети.


Публикации, учебници, ръководства

Система за оценяване на физическата дееспособност на учениците от I до XII клас, НСА ПРЕС 2019, ISBN 978-954-718-570-8, Министерство на образованието и науката и Национална спортна академия „Васил Левски“.


ДРУГИ УМЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ

1. Участие като експерт в национален научноизследователски проект на Национална спортна академия „Васил Левски“, „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища е република България“-2018 г.
2. Председател на Техническа комисия по Лека атлетика при Асоциация за университетски спорт „Академик“ от 2018 г. до момента.
3. Участие в международен семинар за съдии по лека атлетика: TOECS level 1 Course of Balkan Countries; Самоков, България, 2017г.
4. Участие в проект “Integrated Football – The new frontier of Sport for All” – Grant Agreement Nr 2016-1004/001-001, 2017 г.
5. Участие в организиране на обучителен семинар за треньори и съдии и национален турнир по интегриран футбол, 2017 г.
6. Приз „проф. Михаил Бъчваров, дпн“ за доклад с научно-приложна стойност на конференция „Лека атлетика и наука“, 2016г., гр. София.
7. Участник в научно-изследователски проект на тема: „Изследване ролята на различната активност в почивките между заниманията на 7-10 годишни шахматисти за повишаване ефективността на тренировъчния процес“ 2015-2016 г към НСА „Васил Левски“.
8. Технически сътрудник към Асоциация за университетски спорт „Академик“ от 2015 г. до момента.
9. Участие в проект European Day of Integrated Sport (EDIS) 2014-2015 г. Участие в многонационалното събитие – Европейски ден на интегрираните спортове в Италия; организиране на националния ден на интегрираните спортове.
10. Участие в проучване за правилознание. Резултат от научното изследване по проекта: Първи международен правилник за интегрирани спортове 2014-2015 г.
11. Участие и придобиване на съдийска правоспособност за съдийство и организация на състезания по лека атлетика от 2009г.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share