НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2055836 Картинка 4912159 Картинка 3171858 Картинка 2710775 Картинка 4114784 Картинка 5422796 Картинка 615418 Картинка 11882130 Картинка 2804701 Картинка 5727538

Гл. ас. Илия Илиев, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Борба и джудо
Сектор Борба
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(332)
Мобилен тел: 0879835890
E-mail: ilioiliev@abv.bg

Образование и кариера

2004 - Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
Специалност “Спорт” Профеционална квалификация - Треньор по свободна борба

Втора специалност - Физическо възпитание с професионална квалификация - Учител по физическо възпитание
Национална Спортна Академия "Васил Левски"
София

2011 - Образователно-Квалификационна степен “Магистър” / Специалност “Спорт”Магистърска програма - Спортна психология

2012 – печели конкурс за редовен докторант и хоноруван
преподавател

2016 - Степен „ДОКТОР“ в професионално направление 7.6. „Спорт“
с научна специалност „Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура). НСА "Васил Левски" – София

2016 – приет с конкурс за асистент по свободна борба към катедра «Борба и джудо»

2018 – печели конкурс за главен асистент - по свободна борба към катедра «Борба и джудо»


Педагогическа дейност

Преподавателска и научно изследователска дейност свързана с подготовката на кадри с висше образование в професионално направление – спорт

Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ Университет „Universidad de Castilla-La Mancha“ Толедо/ Испания
Факултет по спортни науки на Толедо


 


Спортна дейност

- от 2013 – част от треньорският екип по борба към „НСА Академик“ – София
Отборен шампион по борба на ДЛОШ за 2013г. – жени и девойки, второ място мъже
Отборен шампион по борба на ДЛОШ за 2014г – жени и мъже св. стил
Отборен шампион по борба на ДЛОШ за 2015г – жени, второ място мъже св. стил
Отборен шампион по борба на ДЛОШ за 2017г – мъже св. стил
- 1994г - 1999г - Спортен клуб по борба "Лютфи Ахмедов"- Разград
- 1999г - 2000г - Спортен клуб по борба "Левски"-София
- 2000г - 2005г - спортен клуб по борба "НСА-Академик" - София
- 2005г - 2006г - спортен клуб по борба "Кенсингтън Олимпия" - Лондон
- 2007г – 2010г - спортен клуб по борба "Легион" - Лондон
- Републикански шампион на България
- Участник и носител на медали от международни турнири
- Член на Британската федерация по борба от 2005 до 2010


Научни интереси

Научно-изследователски проекти:
1.“ Еразъм+“ Преподавателска мобилност.
2. “EU Be Active”, “Erasmus +”
3. Проект „Студентски практика“ . Договор - ментор
4. Проект „Студентски практика“ . Договор – академичен наставник

- Участие в International Scientific Congress of Applied Sports Sciences
1-2 December 2017
- Участник със статия и постер в научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“ през 02.12.2016г.
- Участник със статия в Международната научна конференция „Съвременни аспекти на височинната подготовка в спорта“ през 28-29.10.2016г
- Участник със статия и постер, както и доброволец по организацията
в 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation. Проведен в София през 10.2014г.
- Участник в 19th annual Congress of The European College of Sport Science in Amsterdam – 02/07 – July 2014.
 - Член на European College of Sport Science (ECSS)
- Член на  International Network of Wrestling Researches (INWR)
- Член на International Academy of Science and Higher Education
- Член на British Association of Sport and Exercises Science (BASES)
- участие в XVI научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт." 10.2010г
- участие в XVII научна конференция "Личност. Мотивация. Спорт." 11.2011г
- участие е Международна научна конференция „Актуални проблеми
на физическата култура”. 12.2012г
- участие в Международна научна конференция, София, 2013,
катедра „ Борба и джудо“
- участие в Международна научна конференция, София, 2014, катедра „ Борба и джудо“


Публикации, учебници, ръководства

1. Илиев, И. (2007). Изследване на целевата ориентация при състезатели по борба - В: Научноприложни изследвания на магистри и докторанти по спортна психология. Тип Топ Прес, НСА, С., 98-103.
2. Илиев, И., Ю. Мутафова-Заберска (2012). Мотивационен профил на състезатели по борба - свободен стил. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, катедра „Теория на физическото възпитание”, 16-17 декември 2011, сп. „Спорт и наука”, извънреден брой 3/2012, с. 48-53.
3. Илиев, И., Ю. Мутафова-Заберска (2012). Мотивационна активност на състезатели по свободна борба, сп. „Спорт и наука”, извънреден брой 3/2012, с. 374-384.
4. Илиев, И., Ю. Мутафова-Заберска (2012). Целевата ориентация на елитни състезатели по борба. Седемнадесета научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт”, проведена на 11.11.2011, сб. „Личност. Мотивация. Спорт”, том 17, с. 219-222.
5. Iliev, I. (2013). Motivation for high achievements and goal orientation of elite wrestlers. FILA Scientific Symposium, 18.09.2013., Budapest/Hungary. International Journal of Wrestling Science, Vol.3, Issue 2/2013, pp. 117. 
6. Илиев, И., Ю. Мутафова-Заберска (2013). Треньорът като мотивационен фактор в подготовката на състезателя по борба. Осемнадесета научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт”, проведена през 11.2012, сб. „Личност. Мотивация. Спорт”, том 18
7. Илиев, И., Р. Макавеев (2013). Силовата подготовка в женската борба след въвеждането на новите правила. Международна научна конференция, София, 2013, катедра „ Борба и джудо“, сп. „Спорт и наука”, извънреден брой 4/2013, с. 27-33.
8. Илиев, И., Н. Николов (2013). Особености на физическата подготовка при занимания с подрастващи състезатели по борба. Международна научна конференция, София, 2013, катедра „ Борба и джудо“, сп. „Спорт и наука”, извънреден брой 4/2013, с. 17-19.
9. Николов, Н., И. Илиев (2013). Динамика на физическото качество гъвкавост в едногодишен период при студенти, специалисти по борба. Международна научна конференция, София, 2013, катедра „ Борба и джудо“, сп. „Спорт и наука”, извънреден брой 4/2013, с. 38-43.
10. Iliev, I., Makaveev, R. (2014). Optimization of strength training in pre-competition period in elite female wrestlers. 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands. Book of Abstracts, pp. 101
11. Iliev, I. (2014). Some specifics of the technical-tactical training of wrestlers. 9th FIEP European Congress  and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation. Book of Abstract, pp. 88.
12. Илиев, И., Димитров, Н. (2016). Изследване на корелационната зависимост между основни двигателни качества и технико-тактически умения при състезателки по борба – жени и девойки. Сп. „Спорт и наука“, извънреден брой 2/2016, с. 90-94.
13. Илиев, И. (2016). Анализ на основни двигателни способности и антропометричен показател тегло на състезателки по борба. Сп. „Спорт и наука”, брой 5-6/2016, с. 41-46.
14. Илиев, И. (2016). Индивидуална подготовка на спортисти по борба за повишаване нивото на двигателните качества. Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, „Специфика на подготовката в различните спортни дисциплини“, катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, София, 2016, с. 65-67.
15. Илиев, И. (2016). Оптимизиране нивото на скоростно-силовата издръжливост в отделните мезоцикли в сферата на женската борба. Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, „Специфика на подготовката в различните спортни дисциплини“, катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, София, 2016, с. 68-73.
16. Илиев, И., Николов, Н. (2016). Изследване на разликите в методиката на подготовка в женската борба в България и страни с по изявени класирания. Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“, „Специфика на подготовката в различните спортни дисциплини“, катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, София, 2016, с. 74-77.
17. Илиев, И. (2016). Височинната подготовка за повишаване на общото кондиционно ниво при състезателки по борба (18-26 години). Международна научна конференция „Съвременни аспекти на височинната подготовка в спорта“. Печат НСА – София 2016. НСА - прес.
18.  Илиев, И., Димитров, Н. (2017). Анализ на технико-тактическата ефективност по борба за жени по време на ДЛОШ. Сп. „Спорт и наука“, брой 2/2017, с. 60-65.
19. Илиев, И., Николов, Н. (2017). Медико-биологични аспекти в планирането на тренировъчната програма по борба при жени. Сп. „Спорт и наука“, брой 3/2017, с. 22-29


 
??????? ??? Facebook Twitter Share