НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11661705 Картинка 7033565 Картинка 305238 Картинка 10713221 Картинка 2791281 Картинка 1165885 Картинка 11577276 Картинка 4591549 Картинка 11173195 Картинка 654539

Гл. ас. Мария Цанкова-Калоянова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Баскетбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(355)
E-mail: maria_tzankova@abv.bg

Образование и кариера

Дата и място на раждане: град София

През 2007г. завършва средно образование в 132 СОУ „Ваня Войнова“ гр.София

През 2011г. завършва ОКС „Бакалавър” в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ със специалност „Треньор по баскетбол“ и „Учител по физическо възпитание“.

През 2013г. завършва ОКС „Магистър” в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт в средната степен на СОУ.

През 2017г. защитава дисертация на тема „Влияние на спортната подготвеност върху състезателната реализация при подрастващи баскетболистки” и придобива образователна и научна степен „Доктор”.

През 2018г. след конкурс е назначена за асистент в НСА „Васил Левски” катедра „БВХ” сектор „Баскетбол”.


Спортна дейност

Най-добър реализатор на Държавно първенство – жени през 2007г. с отбора на НСА.

Най-добър изпълнител на наказателни удари на Държавно първенство – жени през 2007г. с отбора на НСА.

Студентски шампион с НСА „Васил Левски” през 2010г.

Държавен шампион за жени с БК ”Нефтохимик” през 2010 и 2011г.

Второ място на Държавно първенство за жени с БК „Нефтохимик” през 2012.

Второ място на купа „България” с БК „Нефтохимик” през 2011 и 2012г.

Трето място на купа „България” с БК „Нефтохимик” през 2010г.

Участник на шест Европейски първенства за девойки и жени до 20г.

От 2008 до 2017 се състезава професионално за отборите на „Винарос” – Испания; „Ирландесас” – Испания; БК „Нефтохимик” ; БК „Монтана 2003” ; БК „Берое”.


Треньорска дейност

Помощник треньор на БК „НСА” – жени.


Научни интереси

Теория и методика на спортната тренировка по баскетбол.

Състезателна реализация при баскетболисти.

Изследване на спортната подготвеност на баскетболисти


Ползвани езици

Английски език

Испански език

Консултации

Вторник и петък от 13:00 до 14:00

 
??????? ??? Facebook Twitter Share