НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2505960 Картинка 5332351 Картинка 2304330 Картинка 9978736 Картинка 5359864 Картинка 5838674 Картинка 4457342 Картинка 2656780 Картинка 2901884 Картинка 2173720

Доц. Пламен Нягин, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(340) / Кабинет 325
E-mail: njagin@abv.bg

Образование и кариера

2019 г. до сега Член на Факултетния съвет (Факултет „Педагогика“) при НСА „Васил Левски“

2018 г. Ръководител на програма СДК  „Лека атлетика“ от програма „Спорт за високи постижения“ при НСА „Васил Левски“

2018 г. Кондиционен треньор в ДЮШ при ПФК „Левски“

2015 г. Лектор по кондиционна подготовка в БТШФ към БФС в нива УЕФА „В“, УЕФА „А“ и УЕФА „PRO“ лицензи

2015 г. Придобива академичната длъжност „Доцент“

2009 г. Защитава образователно-научната степен „Доктор” (PhD) на тема: “ Експериментално обосноваване на ефекта от препятствени упражнения върху двигателните способности при подрастващи лекоатлети”

2008 г. Назначен като „Асистент“ след конкурс в катедра “Лека атлетика” при НСА „Васил Левски“

2003 г. Редовен докторант към Катедра „Лека атлетика“

1998 г. Завършва НСА „Васил Левски” със специалност треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание


Педагогическа дейност

Ръководи лекторски курсове третиращи техниката и методика на тренировка в препятствените бягания, контролът в леката атлетика, леката атлетика в образователната система, теоретико-практически аспекти на кондиционната подготовка в спорта.
Под негово ръководство успешно са защитили дисертации 1 докторант.
Автор на 40 научни публикации от които 15 в чужбина.
Член на редакционна колегия на научно-методично списание по проблемите на леката атлетика „Лека атлетика & Наука“ (ISBN 2603-4263).


Треньорска дейност

2018 г. до сега Кондиционен треньор в ДЮШ при ПФК „Левски“
2014 – 2018 г. Кондиционен треньор в ПФК „Витоша“ - Бистрица
2014 г. Кондиционен треньор в ПФК „Локомотив“ - София
2012-2013 г. Кондиционен треньор ПФК „Локомотив“ - Пловдив
1998-2019 г. Като треньор е подготвил над 40 лекоатлети, състезатели на АК „ЦСКА” и "КЛАСА". Негови възпитаници са били шампиони на България в препятствените бягания на 400 м/пр.,  спринта на 400 м, многобой – жени, 4х400 м.


Научни интереси

- методология и същност на кондиционната подготовка;
- техника и методика на тренировката в препятственото бягане;
- същност и методика на развиване на двигателното качество бързина, скоростните и скоростно-силови двигателни способности;
- кондиционната подготовка в спортните игри


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала
1. Учебник Лека атлетика, С., НСА ПРЕС, с. 33-47, с. 47-52 и с. 203-213 (в съавторство - под ред. на Ст. Стойков), 2014
Монографични трудове
2. Нягин, Пл., Препятствените упражнения, С., 120 стр., 2020


Владеене на руски (писмено и говоримо) и английски (ниво С2) езици.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share