НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Тодор Педев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТАО
Сектор Туризъм, ориентиране и спортна анимация
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(313)
Мобилен тел: 0893 39 63 95
E-mail: todor_pedev@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 06.07.1970 г.

Средно образование
1988 г. - ЕСПУ „Паисий Хилендарски” , Хасково

НСА „Васил Левски” – София
2002 – магистър по специалност спорт
2000 – бакалавър треньор по туризъм-ориентиране
Втора специалност – учител по физическо възпитание

Туризъм-ориентиране към катедра „Туризъм, алпинизъм и оАриентиране”
Асистент от 15 май 2005 г.
Ст. асистент 2007 г.
Гл. асистент 2010 г.
Доцент 2016 г.
2011 – „Доктор” по специалност 05.07.05


Треньорска дейност

2007г. до момента -  Главен треньор на националните отбори по ориентиране
2009 г. до момента  - Международен съдия по ориентиране към  IOF


Публикации, учебници, ръководства

Автор и съавтор в над 30 научни публикации, учебници, ръководства и учебни помагала в сферата на спорта и туризма. Монография „Организация на състезания по ориентиране и специфика при планирането и очертаването на състезателни маршрути”.


2007 г. до момента Член на УС на КОС „НСА-Сивен”

2009 г. до момента Член на УС на БФО

2014 г. до момента Председател на Комитет „Лятно-ориентиране”

2013 г. Главен технически делегат на Олимпийските игри за глухи, София

2014 г. Директор на Световното младежко първенство по ориентиране, Боровец

2015 г. Директор на Югоизточно Европейското първенство по ориентиране, Банско

2018 г. Директор на Европейското първенство по ски ориентиране, Велинград

 

Компютърна грамотност

OCAD, Word, Excel, Power Point

??????? ??? Facebook Twitter Share