НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Павел Велков, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Футбол и тенис
Сектор Ръгби
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(252)
Мобилен тел: +359892299725
E-mail: pavkarugby@abv.bg

Образование и кариера

• от май 2014 г. Образователна и научна степен “Доктор”

• от 2011 до 2014 г. Докторант към катедра „Футбол и тенис”

• от 1988 до 1992 г. Висше , НСА “ В. Левски ”, Специалност: „Треньор по Ръгби ” и Специалност: “Учител по физическо възпитание”

• от 1985 до 1988 г. Полувисше , ВНВТУ “ Т. Каблешков ”, Военна специалност: „ Командир на взвод ”и Цивилна специалност: “ Транспортно строителство”


Педагогическа дейност

• от 2015  След конкурс, Главен асистент по ръгби в катедра “Футбол и тенис”

• от 2013 / понастоящем - Председател на УС на РК при НСА

• от 2012 / понастоящем - Делегат на Европейската Университетска Спортна Асоциация /EUSA/

• от 2011 / понастоящем - Спортно-технически директор на БФ Ръгби

• от 2011 / понастоящем - Преподавател в секторна програма „Еразъм“ със студенти от Франция, Испания, Турция, Латвия и Полша

• от 2010 / понастоящем - Преподавател на Световната федерация по ръгби (World Rugby) за обучение на треньори.

• 2009 до 2011 Преподавател в Интензивна магистърска програма, Университет Париж 12 (Франция), Университет Коимбра (Португалия)

•2006 до 2011 - Отговорник по развитието на Ръгби жени към БФР

•1994 до 2011 - Хоноруван преподавател по ръгби в катедра “Футбол и тенис”

•1992 до 2011 - Преподавател по физическо възпитание и спорт в “Национална търговско-банкова гимназия”- София


Спортна дейност

· 1982 до 1985 г. РК „ВЕАС” – Будапеща (Унгария)

· 1985 до 1988 г. РК „Локомотив” – София

· 1988 до 1998 г. РК „НСА”

· 1999 до 2001 г. RC „Iruña” – Памплона (Испания), RC „Gigantes“ – Тудела (Испания)

• 2002 до 2004 г. RC „Spartacus” – Солун, РК „НСА”

· 2005 до 2008 г. РК „НСА”

· 1988 до 1998 г. национален състезател

· 1993 до 1996 г. капитан на Националния отбор на България


Треньорска дейност

· 1992 до 1995 г. - РК „НСА” – юноши ст.в.

· 1995 до 1999 г. - РК „НСА” – мъже

· 2010 /понастоящем - РК „НСА” – мъже

· 2002 /понастоящем - РК „НСА” – жени

· 2003 /понастоящем - отбор на България ръгби 7 – жени

· 2011/понастоящем - Национален отбор на България ръгби 7– мъже


Научни интереси

• Адаптиране и внедряване на образователните програми на Световната федерация по ръгби (World Rugby) в процеса на обучение по ръгби в НСА.

• Сертифициране на студенти, специалисти в образователните програми на World Rugby.

• Участие в ежегодни конференции и семинари по въпросите на развитието на ръгби и обучението на треньори, като преподавател на World Rugby .

• Научно изследователска дейност по изграждане, експериментиране и въвеждане на системи за анализ на игровата и двигателната дейност в Ръгби спорта.


Публикации, учебници, ръководства

Участник в над 40 научни конференции и семинари в страната и чужбина

1. Велков П., Методика за развитие на скоростно - силови качества на състезателки по ръгби - жени ; Дисертационен труд ; 2014 г.

2. Д.Пеева, Н.Колев, П.Велков - Изследване на динамиката на развитие на основните физически качества на студентите от ВТУ „Т. Каблешков“ при занимания с ръгби. I МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София, 2005 г.

3. П.Велков , Н.Колев, - Методика за развитие на скоростно-силовите качества при жени – ръгбистки. II МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София,2005 г

4. П.Велков , Е. Касабие, - Специфика на кондиционната подготовка при ръгби 7 - жени . IХ МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, София, 2013 г.

5. Пеева Д., Велков П., Сравнителен анализ на степента на развитие на физическите качества на студентите от ВТУ “Т.Каблешков” при занимания с различен вид спорт, НСА, I МНК, 2004

6. Колев Н., Велков П.,Пеева Д., ,, РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по ръгби за студенти от ВУЗ“, АВАНГАРД ПРИМА, СОФИЯ,200

7. Велков П., Национална Ръгби Академия проект, учредяване и изграждане, IХ МНК на Катедра „Футбол и тенис“, Авангард Прима, СОФИЯ, 2013 Г.

8. Велков П., Организация и сигурност при провеждане на турнирите по ръгби 7 в района на спортният обект – 3 МНК- Спорт и сигурност; Спорт и наука БР 5 ИЗВЪНРЕДЕН /2014 БПС ООД

9. Велков П., Ръгби за жени - поява и развитие , Спорт и наука БР 5/2014 БПС ООД

10. Велков П.,Анализ на игровата дейност в ръгби 7Спорт и наука бр 4/2014 БПС ООД

11. Велков П., Особености на тренировъчно занимание по ръгби 7 за развитие на скоростно силовите качества при състезателки жени. Спорт и наука БР 4/2014 БПС ООД

12. Велков П., РЪГБИ 7 - новият вариант на играта който върна ръгби в олимпийските игри , НК 2014 на катедра „Мениджмънт и история на спорта“ Спорт и наука БР 5/2014 БПС ООД


ПОСТИЖЕНИЯ

· Четирикратен държавен шампион по ръгби 15 (мъже) – като играч и треньор

· 12 пъти шампион на България по ръгби 7 (мъже) – като играч и треньор

· 10 поредни шампионски титли на България по ръгби 7 (жени) – като треньор

· Класирани в първите 16 отбора на Европа с Националния отбор на България ръгби– жени – 2008

· Три четвърти места на ЕП за жени 2006, 2008 и 2013 г. в Дивизия А – като треньор

• Пето място на Световното студентско първенство за жени Рим - 2006, – като треньор • Бронзови медали от Европейското студентско първенство за жени София - 2013, – като треньор • Сребърни медали от Европейските университетски игри - Ръгби 7/жени/, Ротердам - 2014, – като треньор

Галерия снимки
. https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=233effb67568f36f8f86cf0af359973b&id=6227 . . . .
. https://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=233effb67568f36f8f86cf0af359973b&id=6232 . .

??????? ??? Facebook Twitter Share