НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6762814 Картинка 921454 Картинка 552142 Картинка 7912192 Картинка 8524805 Картинка 6203646 Картинка 5340097 Картинка 11693316 Картинка 2788066 Картинка 4421019

Доц. Софка Попова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(310) / Кабинет 332
Мобилен тел: 0899 85 05 92
E-mail: popova_nsa@mail.bg

Образование и кариера

1999 г. до сега Доцент в катедра Лека атлетика при НСА “Васил Левски”, София

2011-2014 г. Кондиционен треньор към Министерството на младежта и спорта

2011-2014 г. Завеждащ Научно-приложна дейност към Министерството на младежта и спорта

1995 г. кандидат на науките, ВАК

1987 г. гл. асистент  в катедра Лека атлетика при НСА “Васил Левски” , София

1986 г. гл. асистент във ВТУ “Ангел Кънчев” Русе 

1983 г. асистент във ВТУ “Ангел Кънчев” Русе

1983 г. досега Национален и клубен треньор по лека атлетика;

1973 г. висше образование ВИФ „Георги Димитров“, гр. София


Педагогическа дейност

Ръководи лекторски курсове относно техниката и методика на тренировка в гладките спринтови бягания, контролът в леката атлетика, леката атлетика в образователната система, теоретико-практически аспекти на кондиционната подготовка в спорта.
Научен ръководител на един  успешно защитил дисертация докторант.
Автор или съавтор на учебни програми свързани със спорт и лека атлетика; Титуляр на дисциплина Лека атлетика; 
Изнесени лекции в други висши училища, включително в чужбина; лектор към IAAF по програма “Олимпийска солидарност”.
Автор на публикации в издание на IAAF.Издадени учебни пособия и учебници:  съавтор на учебници (за студенти от НСА „В. Левски“ по лека атлетика и учебник за училищна физическо възпитание) и автор на учебник по кондиционна подготовка);
Участие в създаване на нови бакалавърски и магистърски специалности и програми;
Участие в образователни проекти: по национални програми и по международни програми; 
Участие в научноизследователски проекти;
Монографии;
Публикувани статии в списания: над 45 броя национални ; международни ; реферирана база данни; 
Публикувани доклади в сборници на конференции:  над 20 национални; международни; 
Участия в научни семинари: национални; международни;
Рецензирани учебни програми и пособия;  статии и доклади; автореферати; дисертационни трудове; хабилитационни материали;
Цитирания в  дипломни работа; в дисертационни трудове; в учебници; в списания;
Осъществено ръководство на дипломанти;
Участие в ръководството на международни  конференции;  
Работа на изборна длъжност  като член на факултетен съвет на НСА „В. Левски“;
Участие в редколегия на научно списание „Лека атлетика“.


Треньорска дейност

Наред с преподавателската си дейност работи като треньор на висококвалифицирани спортисти – републикански и балкански шампиони и финалисти на Европейски първенства.
Треньор в спортен клуб КЛАСА
Приемно време - вторник 12 – 14 часа.


Научни интереси

- методология и същност на кондиционната подготовка;
- техника и методика на тренировката в гладкото спринтово бягане;
- училищно физическо възпитание


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала
1. Учебник Лека атлетика, С., НСА ПРЕС, (в съавторство - под ред. на Ст. Стойков), 2014
2. Учебник Кондиционна подготовка за състезатели по таекуондо, НСА ПРЕС, София, 2013
3. Бягане на къси разстояния, НСА ПРЕС, 1997 г.

Монографични трудове
4. КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ТАЕКУОНДО (Лекоатлетически средства за оценка на физическата работоспособност) Тип Топ прес, София, 2018;
5. Пътят на шампиона, НСА, София 1998 гЗаслужил майстор на спорта

Народен орден на труда – златен;

Орден 1300г. България;

Медал от ЦС на БСФС "За особени заслуги - І степен" 

Награди и отличия от БСФС;

Включена в Енциклопедията на България, БАН;

Почетен гражданин на гр. Русе и гр. Никопол;

Владеене на руски и немски езици.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share