НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3823485 Картинка 10154364 Картинка 8127400 Картинка 8239608 Картинка 4389697 Картинка 7480352 Картинка 7738623 Картинка 1313198 Картинка 4517541 Картинка 2086052

Проф. Апостол Славчев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(291, 324) / Кабинет 332
Мобилен тел: +359888634411
E-mail: slav_a@abv.bg

Образование и кариера

2020 г. - Зам.-ректор по КОА на НСА „Васил Левски“

2020 г. - Член на Факултетния съвет (Факултет „Педагогика“) при НСА „Васил Левски“

2019 г. - Член на Академичния съвет при НСА „Васил Левски“

2016-2019 г. Зам.-ректор по КОА на НСА „Васил Левски“

2016-2020 г. Член на Факултетния съвет (Факултет „Педагогика“) при НСА „Васил Левски“

2015-2019 г. Член на Академичния съвет при НСА „Васил Левски“

2012 – 2016 г. Член на Академичния съвет при НСА „Васил Левски“

2012 – 2016 г. Декан на Учителски факултет при НСА „Васил Левски“

2012 Професор на НСА по ТМСТ - лека атлетика, към катедра ”Лека атлетика“

2008 – 2012 г. Член на КВСМ при МФВС от 2008 год.

2008 – 2012 г. Декан на Учителски факултет при НСА „Васил Левски“

2007 – 2012 г. Член на Академичния съвет при НСА „Васил Левски“

от 2006 г. и от 2013 г. Лектор на IAAF за курсове по правилознание и съдийство за придобиване на първо ниво по международната система TOECS след IAAF RDC  Moscow Seminar for lectures  “TOECS Level I Course” (NTO)

2004 – 2008 г. Член и Зам.-председател на Контролния съвет на НСА “Васил Левски”

2003 г. Лицензиран от ИААФ за Национално техническо лице по лека атлетика след IAAF RDC Moscow Seminar “TOECS Level I Course”  (NTO)

2000 г. Доцент в катедра „Лека атлетика”

1998 г. Придобита ОНС „доктор“ след докторантура на самостоятелна подготовка със защита на докторска дисертация на тема: “Усъвършенстване на спортната подготовка в бягането на 400 м през препятствия”

1991 г. Главен асистент в катедра „Лека атлетика”

1984 г. Асистент в катедра „Лека атлетика”

1978 – 1982 г. ВИФ „Г. Димитров”, София

1972 – 1976 г. Политехническа гимназия „Асен Златаров”, гр. Първомай, обл. Пловдивска

1964 – 1972 г. Основно училище „Христо Ботев” с. Градина, обл. Пловдивска


Педагогическа дейност

Лектор в курсове за следдипломна квалификация на учители и треньори по различни видове спорт.
Ръководи лекторски курсове третиращи техниката и методика на тренировка в гладките и препятствените спринтови бягания, контролът в леката атлетика, леката атлетика в образователната система, теоретико-приложни аспекти на атлетическата подготовка в спорта.
Автор над 150 научно-методични публикации в теорията на леката атлетика, спринтовите и препятствените бягания. Участвал е с 80 доклада на научни конференции, от които 18 в чужбина. Автор и съавтор на 25 научни, научно-популярни и спортно-статистически книги.
Под негово ръководство успешно са защитили дисертации 4 докторанти.
Член на редакционна колегия на научно-методично списание по проблемите на леката атлетика „Лека атлетика & Наука“ (ISBN 2603-4263).
Организира и ръководи дейността на съдийската комисия при БФЛА от 2004 г. до сега, като председател на съдийската комисия при БФЛА.


Треньорска дейност

1991 – 2017 г. Треньор по лека атлетика в КЛАСА

1991 – 2012 г. Учредител, “кръстник” и член на УС на клуба по лека атлетика при Националната спортна академия - "КЛАСА" 

1986 – 1991 г. Треньор по лека атлетика в ДФС „Академик“ и ДФС „Левски – Спартак“

1984 – 1986 г. Треньор по лека атлетика в ДФС „Правец“

1982 - 1984 г. Треньор по лека атлетика в ДФС „Левски – Спартак“

1982 – 2017 г. Като треньор е подготвил над 100 лекоатлети, състезатели на "Левски-Спартак", „Правец“, "Академик" и "КЛАСА". Негови възпитаници са били шампиони на България в препятствените бягания на 110 и 400 м и в спринта на 400 и 4х400 м.


Научни интереси

1. Тренировка в спринтовите и препятствените бягания; 

2. Специализираното разнообразие в леката атлетика;

3. Спортология; 

4. Проблеми на организацията и съдийството в състезанията по лека атлетика; 

5. Лека атлетика за всички; 

6. Лека атлетика за деца;

7. Лека атлетика в училище;

8. Леката атлетика при Спешъл Олимпикс.


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала
1. Бързина - теоретични и приложни основи, НСА-ИПБ, С., 1991, стр.49, 58, 90 (в съавторство - под ред. на М. Бъчваров)
2. Програма за обучение, контрол и самоконтрол, НСА-ИПБ, С., 1991 (в съавторство - под ред. на М. Бъчваров)
3. Лека атлетика - тезиси, НСА-ИПБ, С., 1992 (в съавторство - под ред. на М. Бъчваров) 
4. Лека атлетика - техника и правилознание, НСА-ИПБ, С., 1995 (в съавторство с М. Бъчваров)
5. Правилознание в леката атлетика. Общи положения. НСА ПРЕС, С., 1999 
6. Лекоатлетически контрол. Спортно усъвършенстване, Физическо възпитаие, Атлетика за всички, Спортни игри, Въоръжени сили.- НСА ПРЕС, С., 2001 (в съавторство с М. Бъчваров и С. Йорданов)
7. Правилознание в леката атлетика. Състезания в ученическа възраст. - ВТ, 2002 съавторство с Й. Йотов
8. 10 години КЛАСА (историко-статистически справочник).- С., 2001 (съставител в съавторство с Б.Стамболийски
9. 25 години Междунаароден лекоатлетически турнир на НСА “Нови звезди” (историко-статистически справочник).- Тип Топ Прес, С., 2003(съставител)
10. КЛАСА спортно-статистически справочник по лека атлетика 2002 – 2003 година.- НСА – Прес, С., 2003(съставител в съавторство с Б.Стамболийски)
11. КЛАСА спортно-статистически справочник по лека атлетика за 2004 година.- ИДК НСА – ПРЕС, С., 2004 (съставител в съавторство с Б.Стамболийски)
12. Лекоатлетически скокове. Електронен (CD) учебник за студентите от специалност “Лека атлетика” при НСА “В.Левски” п/ред. на доц. О. Миладинов, д-р., Сф, 2004
13. КЛАСА спортно-статистически справочник по лека атлетика за 2005 година.- ИДК НСА – ПРЕС, С., 2005 (съставител в съавторство с Б.Стамболийски)
14. 60 години катедра „Лека атлетика”.- под ред. на проф. Ст.Стойков, ДПН, ИК „Тип-топ прес”, С., 2006
15. Система за ежегодно формиране на ранглиста на организираните спортове в република България.- ДАМС, Ведомствено издание, С, 2006 (в съавторство с В.Бачев, Ц.Цанков, А.Деспотов)
16. Система за ежегодно формиране на ранглиста на организираните спортове в република България. Математически модел и програмни продукти. - ДАМС, Ведомствено издание, С, 2007 (в съавторство с В.Бачев, В.Спасов , И.Славчев)
17. 15 години КЛАСА (историко-статистически справочник).- С., 2007 (съставител в съавторство с Б.Стамболийски и А.Вангелов)
18. Спортен терминологичен речник. Второ преработено издание. п/р на проф.Н.Хаджиев, проф.Л.Димитров, проф.П.Бонов, НСА Прес, С., 2010, с.181. (състевител на раздел Лека атлетика - къси и препятствени бягания)
19. Лека атлетика. Техника, методика на обучение и преподаване. Учебник п/р проф. Стефан Стойков, дн,  НСА ПРЕС, ISBN 978-954-718-393-3, Сф, 2014 (в съавторство)
20. Състезателни правила по лека атлетика – всички издания от 2000 до 2020 г.

Монографични трудове
1. Апостол Славчев [1999] Бягане на 400 м през препятствия: Раздел в кн.: Препятствените бягания в леката атлетика. Учебно помагало за специалисти, НСА ПРЕС, С., 1999 (в съавторство с Г. Димитров, Н. Антонов и П. Петров)
2. Апостол Славчев [2006] Ниският старт – техника и методика на тренировка за развиване на комплексния фактор старт и стартово ускорение в бяганията на къси разстояния (монография).- ИДК НСА – ПРЕС, С., 2006
3. Апостол Славчев [2018], Ниският старт – техника и методика на тренировка за развиване на комплексния фактор старт и стартово ускорение в бяганията на къси разстояния (монография – второ допълнено и преработено издание).- ИДК НСА – ПРЕС, С., 2018, с.112, ISBN 978-954-718-549-4;


Владеене на руски (писмено и говоримо) и френски (ниво B1) езици.

Учредител, кръстник и член на УС на клуба по лека атлетика при Националната спортна академия - "КЛАСА".

Член на редакционната колегия на списание "Атлетика" и научно-методичното списание „Лека атлетика и наука”. 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share