НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Сашо Чанев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Хандбал
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(336)
Мобилен тел: 0898 77 60 50
E-mail: chanev_s@abv.bg

Главен асистент

Преподавател по хандбал;

- Водя лекции и упражнения във всички факултети и форми на обучение в Национална спортна академия “В. Левски”.

- Член на Академичен съвет на НСА “В. Левски” – 2 мандата

- Член на Факултетен съвет на Учителски факултет – 2 мандата.

- Ръководител на голям брой курсови работи.

- Рецензент на множество магистърски и бакалавърски дипломни работи.

- Участник в научни конференции и конгреси.

- Член на научни колективи разработили два вътрешни научни проекта на НСА и два на ММС.

- Треньор на отбора по хандбал на НСА – жени, участвал в Държавните и студентски първенства от 1996 до 1999г.

- Треньор на отбори по хандбал на НСА – мъже, участвал в Държавните и студентски първенства от 1999 до 2012г. Завоювал множество призови класирания и медали.

- Треньор на отбора по хандбал на НСА - юноши старша възраст. Шампион на България за 2001, 2004 и 2006г.

- Ръководител и организатор на огромен брой състезания по хандбал при учащи и студенти (от национален и регионален ранг).

- Лектор на курсове за треньори по хандбал към БФХ.

- Член на треньорско-методическата комисия към БФХ.

- Треньор на националния отбор на България по хандбал за младежи /2000 – 2002г./

- Бил съм член на лицензионната комисия към БФХ.

- Бил съм ръководител на статистическа бригада към БФХ.

- Участник в множество треньорски семинари организирани от БФХ.

23.03.1993 -06.10.1993 г.

“Илинденци мрамор” ООД (Илинденци)

Промишленост

Маркшайдер

 

12.03.1984 -25.08.1986 г.

СМК (Благоевград)

Строителство

Монтажник

 

17.03.1983 – 11.03.1984 г.

Общински народен съвет – Струмяни (Благоевградско)

Административна

Строителен техник

По време на редовната ми военна служба съм удостоен със званието „Отличник по бойната и физическа подготовка“, както и придобих квалификация „Радиотелеграфист – II клас“.

Като студент съм участвал в отбора по Хандбал на ВИФ /НСА/ в Държавни и Международни състезания. Имам спечелени многобройни призови места.

През състезателната 1991 – 1992 година работих като треньор на отбор по хандбал – жени в гр. Керкира, Гърция.

Почетен гражданин на община Струмяни.

 

Високата ми професионална квалификация и педагогически умения са резултат от дългогодишната ми преподавателска работа със студенти, ученици и състезатели по хандбал, както в НСА, така и извън нея.

Работата ми като треньор в чужбина показва способността ми към бърза социална адаптация

Включването ми като експерт в различни комисии в НСА показва добра работа в екип.

Ø От 2001 до сега съм председател на хандбален клуб при НСА. В качеството си на такъв притежавам организационни и управленски умения и компетенции.

Отговарям за качеството на подготовката и участието на отборите в състезания.

Осигурявам участието на треньорите от клуба в курсове и семинари организирани от БФХ.

ХК при НСА изготвя и реализира редица значими проекти в областта на спорта и развитието на хандбала – Програми на ММС „Спорт в свободното време“, „Спорт в детските градини“ и „Развитие на спортните клубове“

Ø Повече от 10 години организирам и провеждам „Градски ученически игри – София“ по хандбал за различни възрастови групи и етапи.

??????? ??? Facebook Twitter Share