НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4390670 Картинка 11169309 Картинка 4218831 Картинка 8491405 Картинка 11057210 Картинка 10394032 Картинка 5028578 Картинка 10990051 Картинка 6874276 Картинка 7406722

Доц. Георги Божилов, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(265)
E-mail: zhuzh02@abv.bg

Образование и кариера

1987 г. – завършва висшето си образование в НСА”В. Левски”;

1988 г. – асистент в катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”;

1993 г. – главен асистент в катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”;.

2008 г. – защитава докторска дисертация

2011 г. – придобива научно звание „доцент” в НСА”В. Левски”


Педагогическа дейност

Работа със студенти в първа степен на обучение по волейбол.

Работа със студенти във втора степен на обучение – методика на преподаване по волейбол.

Водещ специалност по волейбол със студенти от ТФ и УФ.

Води лекционен курс в ТФ и УФ – бакалавър и магистър


Спортна дейност

1972 – 1983 г. състезател на Локомотив Сф.

1983 – 1987 г. състезател в отбора на НСА.

1975 – 1983 г. национален волейболен отбор.

1981 г. – І място на турнир “Дружба”.

1982 г. – І място на Балканско първенство.


Треньорска дейност

1988 г. – 2003г. - треньор на представителния волейболен отбор жени на НСА.


Научни интереси

Високо спортно майсторство

Технико-тактическа подготовка

Тактическо мислене и антиципацията в игровите действия на волейболистите.

Индивидуални тактически действия във волейбола.

“DataVolley”- статистика за спортно разузнаване във волейбола.


Публикации, учебници, ръководства

Дисертация – „Същност и влияние на личностните характеристики на волейболистките върху игровата им дейност в задна защита”

Учебник по волейбол – съавторство, 2004 г.;

Монография - „Личностни и игрови психологически характеристики на защитата във волейбола”.

Ръководство – „Усъвършенстване на защитните действия във волейболното поле”.

Над 40 публикации в списания в страната и чужбина


Контакти: 
Студентски град: (02) 4014 (265, 264)

 
??????? ??? Facebook Twitter Share