НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Георги Божилов, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(265)
E-mail: zhuzh02@abv.bg

Образование и кариера

1987 г. – завършва висшето си образование в НСА”В. Левски”;

1988 г. – асистент в катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”;

1993 г. – главен асистент в катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”;.

2008 г. – защитава докторска дисертация

2011 г. – придобива научно звание „доцент” в НСА”В. Левски”


Педагогическа дейност

Работа със студенти в първа степен на обучение по волейбол.

Работа със студенти във втора степен на обучение – методика на преподаване по волейбол.

Водещ специалност по волейбол със студенти от ТФ и УФ.

Води лекционен курс в ТФ и УФ – бакалавър и магистър


Спортна дейност

1972 – 1983 г. състезател на Локомотив Сф.

1983 – 1987 г. състезател в отбора на НСА.

1975 – 1983 г. национален волейболен отбор.

1981 г. – І място на турнир “Дружба”.

1982 г. – І място на Балканско първенство.


Треньорска дейност

1988 г. – 2003г. - треньор на представителния волейболен отбор жени на НСА.


Научни интереси

Високо спортно майсторство

Технико-тактическа подготовка

Тактическо мислене и антиципацията в игровите действия на волейболистите.

Индивидуални тактически действия във волейбола.

“DataVolley”- статистика за спортно разузнаване във волейбола.


Публикации, учебници, ръководства

Дисертация – „Същност и влияние на личностните характеристики на волейболистките върху игровата им дейност в задна защита”

Учебник по волейбол – съавторство, 2004 г.;

Монография - „Личностни и игрови психологически характеристики на защитата във волейбола”.

Ръководство – „Усъвършенстване на защитните действия във волейболното поле”.

Над 40 публикации в списания в страната и чужбина


Контакти: 
Студентски град: (02) 4014 (265, 264)

??????? ??? Facebook Twitter Share