НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3443309 Картинка 4264066 Картинка 7530265 Картинка 5028123 Картинка 3031266 Картинка 11053941 Картинка 7521849 Картинка 7434622 Картинка 2329517 Картинка 7730969

Проф. Димитър Михайлов, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(264)
E-mail: mihailov.d@abv.bg

Образование и кариера

Образование и кариера

1976 г. - завършва висше образование в НСА “В.Левски”, специалност „волейбол”

1978 г. – асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1986 г. – старши асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1997 г. – главен асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1997 г. – защитава докторска дисертация

1999 г. – придобива научното звание „доцент” в НСА “В.Левски”

2001 г. – ръководител катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА

2004 г. – избран за декан на Учителски факултет на НСА “В.Левски”

2000-2003 г. – председател на Контролния съвет на НСА “В.Левски”

2012 г.- професор към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА

От 2008 г. – зам.-ректор по качеството на обучението и акредитацията на НСА

Член на Управителния съвет на БФ “Волейбол”.

Председател на Треньорския съвет към БФ “Волейбол”.

Член на редакционната комисия на списание “Спорт и наука”.


Педагогическа дейност

  1. Води лекционен курс в трите факултета на НСА “В.Левски” по ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.
  2. Води лекционен курс в образователно – научна степен “Доктор”.


Научни интереси

  1. Волейбол
  2. Тренировка
  3. Техника
  4. Тактика
  5. Физическа и психологическа подготовка
  6. Блокада
  7. Физическо възпитание и др


Публикации, учебници, ръководства

над 60 броя, от които 3 учебника, 3 ръководства, 2 монографии


 
??????? ??? Facebook Twitter Share