НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Димитър Михайлов, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(264)
E-mail: mihailov.d@abv.bg

Образование и кариера

Образование и кариера

1976 г. - завършва висше образование в НСА “В.Левски”, специалност „волейбол”

1978 г. – асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1986 г. – старши асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1997 г. – главен асистент в Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА “В.Левски”

1997 г. – защитава докторска дисертация

1999 г. – придобива научното звание „доцент” в НСА “В.Левски”

2001 г. – ръководител катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА

2004 г. – избран за декан на Учителски факултет на НСА “В.Левски”

2000-2003 г. – председател на Контролния съвет на НСА “В.Левски”

2012 г.- професор към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал” на НСА

От 2008 г. – зам.-ректор по качеството на обучението и акредитацията на НСА

Член на Управителния съвет на БФ “Волейбол”.

Председател на Треньорския съвет към БФ “Волейбол”.

Член на редакционната комисия на списание “Спорт и наука”.


Педагогическа дейност

  1. Води лекционен курс в трите факултета на НСА “В.Левски” по ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.
  2. Води лекционен курс в образователно – научна степен “Доктор”.


Научни интереси

  1. Волейбол
  2. Тренировка
  3. Техника
  4. Тактика
  5. Физическа и психологическа подготовка
  6. Блокада
  7. Физическо възпитание и др


Публикации, учебници, ръководства

над 60 броя, от които 3 учебника, 3 ръководства, 2 монографии


??????? ??? Facebook Twitter Share