НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6941043 Картинка 6466867 Картинка 2162882 Картинка 3740554 Картинка 2595335 Картинка 11248892 Картинка 6500988 Картинка 12338487 Картинка 11457701 Картинка 11426028

доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 403 / Кабинет 417
Мобилен тел: +359 892 29 97 63
E-mail: tonialllex@yahoo.com

Образование и кариера

Завършила е Медицинския факултет - София към Медицинска академия, 1992.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от бакалавърска степен и следдипломна квалификация в дисциплините: Латински език с медицинска терминология, КТ при вътрешни болести, КТ в неврологията, КТ в гериатрията, СИП «Ирисова диагностика». Участва в провеждането на държавната стажантска практика.


Научни интереси

Има научни интереси в областта на пулмоналната рехабилитация, неврорехабилитацията и кардиорехабилитацията.


Публикации, учебници, ръководства

Има над 20 броя публикации в наши и чужди издания, има участия в редица научни форуми, конгреси и конференции в областта на неврорехабилитацията и кардиореспираторната рехабилитация.


Приемно време: четвъртък 14.00 - 16.00, НСА, Гургулят 1