НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9405489 Картинка 6601074 Картинка 11014964 Картинка 2077103 Картинка 8931380 Картинка 5410569 Картинка 9814779 Картинка 2480800 Картинка 3217572 Картинка 1202521

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 март 2023 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

6311375

Д. Алексиев

футбол

8.30

2.

6311384

Х. Шерифов

футбол

3.

6311386

Д. Чолаков

футбол

4.

29581

А. Синапов

биатлон

5.

14418

С. Ангелов

хокей на лед

6.

19383

К. Петров

културизъм

7.

15073

Р. Румеева

спортна акробатика

8.

18201

Т. Петров

тенис

9.

927747

В. Шумантов

ски алпийски

10.

933842

В. Иванова

фитнес

11.

933843

К. Тузлукова

кондиционна подготовка

12.

933844

М. Генчева

баскетбол

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 март 2023 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

69437

С. Сакалиев

8.30

2.

9722

Т. Стоянова

3.

610742

П. Маринов

4.

610984

Ц. Цонева

5.

610985

М. Станчева

6.

6311140

Д. Боботилов

7.

6311203

Г. Иванов

8.

6311625

Ж. Симеонов

9.

6311640

Х. Стоянов

10.

6311748

С. Христов

11.

6311762

А. Стойков

12.

6311773

С. Докузов

13.

6311777

Л. Кючуков

14.

6311782

Н. Иванов

15.

6311788

Т. Томов

13.30

16.

6311793

П. Колев

17.

831860

Г. Димитров

18.

832030

И. Чернева

19.

832350

Л. Иванова

20.

832699

Х. Георгиев

21.

833245

С. Шарбанов

22.

833247

И. Николов

23.

833974

П. Танев

24.

834015

Х. Първановски

25.

834122

И. Димитров

26.

834254

И. Колев

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло. 
Facebook Twitter Share