НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5568509 Картинка 6156291 Картинка 5557505 Картинка 12082587 Картинка 7262964 Картинка 7190624 Картинка 10377686 Картинка 6118540 Картинка 8516500 Картинка 3699326

СИД - Хата йога - практическа


ф-т „Кинезитерапия“ катедра ТМКТ

 

I, II, ІІІ, VI КУРС - ІІ семестър  

ІІІ КУРС – VI семестър  

 

(Кредитите не влизат в успеха за дипломата и за книжката, макар че са 2.0)

18 уч. ч. Л / 12 уч. ч. У

хон. пр.: кинезитерапевт Станко Станков,  учител ФВС 
Facebook Twitter Share